Popieriaus tipo valdymo parametrai

Išsamią informaciją apie dažnai naudojamus popieriaus tipus užregistruoti ir ją koreguoti galite naudodami <Vartot.n. tipas>.
Norėdami užregistruoti naują popieriaus tipą, pirmiausia sukurkite popieriaus tipo, kuris yra panašus į naująjį tipą, dublikatą, kad galėtumėte nukopijuoti visus vidinius darbinius parametrus. Atliekant šiuos veiksmus galima nesunkiai perkelti tinkamus užregistruoto pasirinktinio popieriaus parametrus naujajam popieriaus tipui.
Be to, atsižvelgiant į savybes, redaguodami pasirinktinio popieriaus parametrus galite pagerinti spausdinimo kokybę ir popieriaus tiekimą.
Tam, kad būtų galima užregistruoti pasirinktinio popieriaus tipus arba keisti užregistruoto pasirinktinio popieriaus tipų parametrus, būtina prisijungti administratoriaus teisėmis. Prisijungimas prie aparato
Kai registruojate pasirinktinio popieriaus tipą, popieriaus šaltinio nurodyti negalite. Daugiau informacijos apie popieriaus šaltinio registravimą žr. Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas.
Užregistruoto pasirinktinio popieriaus tipo informaciją galite importuoti (eksportuoti) ir dalytis ja su kitu „Canon“ aparatu. Pavienių parametrų importavimas / eksportavimas

Dažnai naudojamų popieriaus tipų registravimas

1
Paspauskite  .
2
Paspauskite <Nuostatos> <Popieriaus parametrai>  <Popieriaus tipo valdymo parametrai>.
3
Nurodykite parametrus.

Popieriaus tipų išplečiamasis sąrašas
Galite pasirinkti rodomus popieriaus tipus.
Rikiuoti sąrašą pagal
Galite keisti sąrašo rodymo tvarką.
<Det. inform./redagavimas>
Ekrane <Det. inform./redagavimas> rodoma informacija apie pasirinktą popieriaus tipą. Pasirinkus pasirinktinio popieriaus tipą, jį galima redaguoti.
<Dublikatas>
Pasirinktas popieriaus tipas dubliuojamas kaip pasirinktinio popieriaus tipas.
<Naikinti>
Pašalinamas pasirinktas pasirinktinio popieriaus tipas.
<Keisti>
Esant pasirinktinio popieriaus tipui, rodomas ekrane <Det. inform./redagavimas> ir leidžia koreguoti pasirinkto elemento parametrus.
Redaguoti (šalinti) galite tik pasirinktinio popieriaus tipus.
4
Paspauskite <Gerai> .

Elementai, kuriuos galima nurodyti

Galima nurodyti toliau išvardytus elementus.

Pavadin.

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo pavadinimą.
Registruodami pasirinktinio popieriaus tipo parametrus, būtinai pakeiskite jo pavadinimą. Negalite keisti aparate užregistruotų numatytųjų popieriaus tipų parametrų.

Bazinis svoris

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo bazinį svorį.
Jei įvesite reikšmę, kuri skiriasi nuo nustatyto popieriaus faktinio svorio, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Apipavidalinimas

Galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio tipo apipavidalinimo parametrą.
Jei pasirinksite apipavidalinimo tipą, kuris skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Tipas

Galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio tipo parametrą.
Jei pasirinksite popieriaus tipą, kuris skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Spalv.

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo spalvą.
Jei pasirinksite spalvą, kuri skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Blanko popieriaus naudojimas

Norėdami naudoti iš anksto atspausdintą popierių (popierių, ant kurio jau yra atspausdinti logotipai), pavyzdžiui, firminį popierių, šiam režimui galite nustatyti reikšmę <Įjungt.>.
Pasirinktinis popieriaus tipas, kuriam nustatyta parametro <Blanko popieriaus naudojimas> reikšmė <Įjungt.>, nėra automatiškai pasirenkamas toliau nurodytais atvejais.
Kai nustatytas spausdinimui naudojamo popieriaus tipas yra <Autom.>
Jei kopijuojant parametro <Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas> reikšmė yra <Įjungt.>, o parametro <Atsižvelgim. į popier. tipą> reikšmė yra <Išjungt.>
Popieriaus įdėjimo metodai, jei parametro <Blanko popieriaus naudojimas> reikšmė yra <Įjungt.>:
Pagrindinio įrenginio popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta žemyn
Popieriaus šaltinis yra ne pagrindinio įrenginio popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta aukštyn

Drėgnos aplinkos režimas

Jei išvesties atvaizdas ar tekstas tampa blankus ar neryškus dėl aplinkos drėgmės, nustatykite parinktį <Drėgnos aplinkos režimas>.
Jei aparatą naudojate didelės drėgmės aplinkoje, dažų tankis išvestyje gali sumažėti arba gali atsirasti netolygumų. Šias problemas gali pavykti išspręsti, jei nustatysite parinkties <Drėgnos aplinkos režimas> reikšmę <Didelė (+2)>.
Didelės drėgmės aplinkoje naudojant ką tik iš pakuotės išimtą popierių, dažų tankis išvestyje gali sumažėti arba gali atsirasti netolygumų. Šią problemą gali pavykti išspręsti nustačius <Didelė (+1)>.
Mažos drėgmės aplinkoje naudojant sausą popierių, atvaizdai ir tekstas gali būti neryškūs. Šią problemą gali pavykti išspręsti nustačius <Maža (-2)>.
Mažos drėgmės aplinkoje naudojant ką tik iš pakuotės išimtą popierių, atvaizdai ir tekstas gali būti neryškūs. Šią problemą gali pavykti išspręsti nustačius <Maža (-1)>.

Popieriaus atskyrimo reguliav.

Nustatykite šį režimą, jei spausdinant ant abiejų plono popieriaus pusių įstringa popierius.
6W24-0HJ