Apie aparato adresų knygą

Vietos adresų knygos ir nuotolinės adresų knygos

Vietos adresų knyga: Adresų knyga, saugoma aparato saugojimo įrenginyje. Adresų knygą sudaro šie adresų sąrašai.
Adresų sąrašas 01–10;
Adresų sąrašas, vieno paspaudimo
Adresų sąrašas administratoriui
Asmeninių adresų sąrašas
Vartotojų grupės adresų sąrašas 01–50
Nuotolinė adresų knyga: Kito „Canon“ aparato, prijungto prie aparato tinklu, adresų knyga. Ją galima atsidaryti taip pat, kaip vietos adresų knygą, ir nurodyti adresatus.
Tam, kad būtų galima pasinaudoti nuotoline adresų knyga, būtina įregistruoti nuotolinę adresų knygą kliento aparate (<Adresato nustatymas>  <Gauti nuotolinę adresų knygą>) ir leisti ja naudotis serverio aparate (<Adresato nustatymas>  <Nuotol. adresų knygos atvėrimas>).
Vienu metu prie serverio aparato su nuotoline adresų knyga, kuria galima pasinaudoti iš kitų aparatų, kaip kliento aparatus galima prijungti aštuonis aparatus, įskaitant šį. Vis dėlto, jei tuo metu serverio aparatas dalyvauja perduodant duomenis tinklu, galimų prijungti aparatų skaičius gali būti mažesnis. Jei aparato prijungti nepavyksta, išsiunčiamas tinklo klaidos pranešimas.
Serverio aparato adresatai, susieti su Parankiniai parametrai ir kliento aparato mygtuku <Asmeninis>/<Bendrinamas>, atnaujinant serverio aparato adresatus neatnaujinami.
Jei negalėsite siųsti registruotiems adresatams, vadinasi adresatai nebuvo atnaujinti
Iš aparato valdymo skydo ar aparato nuotolinės vartotojo sąsajos galima atsidaryti / keisti tik vietos adresų knygą.

Adresų sąrašų apžvalga

Adresų sąrašas 01–10;

Adresų sąrašai, kuriais gali naudotis visi vartotojai.

Adresų sąrašas, vieno paspaudimo

Vieno paspaudimo mygtuko adresatai, rodomi ekrane <Faksas> ir ekrane <Skenavimas ir siuntimas>. Ekrane <Faksas> rodomi tik vieno paspaudimo mygtukai faksogramų adresatams. Faksogramų adresatai taip pat rodomi ekrane <Skenavimas ir siuntimas>, jei parametro <Fakso įgalinimas skenavimo ir siuntimo funkcijoje> reikšmė yra <Įjungt.>.

Adresų sąrašas administratoriui

Skirtas registruoti adresatus <Persiuntimo parametrai> ir <Siunč. dokumento archyvavimas>.

Asmeninių adresų sąrašas

Asmeninių adresų sąrašas rodomas naudojant vartotojo tapatumo nustatymą.

Vartotojų grupės adresų sąrašas 01–50

Vartotojų grupės adresų sąrašu gali pasinaudoti vartotojų grupė, kai naudojamas vartotojų tapatumo nustatymas. Vartotojų grupės adresų sąrašas atitinka vieną vartotojų grupę.
Būtina suaktyvinti <Asmeninio adresų sąrašo naudojimas> ir <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas>, kad būtų galima naudotis <Asmeninio adresų sąrašo naudojimas> ir <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas>.
Norint pasinaudoti vartotojų grupės adresų sąrašu, būtina sukurti vartotojų grupę (Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje) ir susieti ją su vartotojų grupės adresų sąrašu (Adresatų registravimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają).

Adresatų adresų perkėlimas / kopijavimas

Toliau esančioje lentelėje nurodyta, ar adresatų adresus galima perkelti ar nukopijuoti į kitas adresų knygas.
Perkelti / kopijuoti į:
Adresų sąrašą 01–10, adresų sąrašą administratoriui
Asmeninių adresų sąrašą
Vartotojų grupės adresų sąrašą 01–50
Perkelti /
kopijuoti iš:
Adresų sąrašo 01–10,
adresų sąrašo administratoriui
Perkelti
Kopijuoti
Kopijuoti
Asmeninių adresų sąrašo
Kopijuoti
--
Perkelti
Vartotojų grupės adresų sąrašo 01–50
Kopijuoti
Perkelti
Perkelti
Toliau nurodytais atvejais adresatų adresų negalima perkelti / kopijuoti:
Atvejai, kai adresatų adresų negalima nukopijuoti į <1 adresų sąraš.>–<10 adresų sąr.>
Kai bendrasis vartotojas atlieka operaciją, ir buvo nustatytas <Adresų knygos PIN>, tačiau vartotojas neįvedė PIN kodo
Kai vartotojas atlieka operaciją iš valdymo skydo ir parametro <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas> reikšmė yra <Įjungt. (tik naršyti)> (kopijuoti galima iš nuotolinės vartotojo sąsajos)
Atvejai, kai adresatų adresų negalima nukopijuoti į <Asm. adr. sąrašas>
Kai parametro <Asmeninio adresų sąrašo naudojimas> reikšmė yra <Išjungt.>
Kai parametro <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas> reikšmė yra <Įjungt. (tik naršyti)>
Atvejai, kai adresatų adresų negalima perkelti / kopijuoti į „Vartotojų grupės adresų sąrašas 01–50“
Kai parametro <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas> reikšmė yra <Įjungt. (tik naršyti)> arba <Išjungt.>

Adresų sąrašų tipų skirtumai

Adresų sąrašas 01–10;
Adresų sąrašas, vieno paspaudimo
Adresų sąrašas administratoriui
Asmeninių adresų sąrašas
Vartotojų grupės adresų sąrašas 01–50
Žmonės, kurie gali naudotis adresų knyga
Visi vartotojai
Visi vartotojai
Administratorius
Įrenginio administratorius
Kiekvienas prisijungęs vartotojas
Kiekviena vartotojų grupė*1
Adresų knygos PIN (draudimas registruotis)
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne
Valdyti adresų knygos prieigos numerių funkciją
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Spausdinti adresų sąrašą
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Galima nustatyti parametro <Persiuntimo parametrai> reikšmę <Persiuntimo adresatas>
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Galima nustatyti su <URL siun. paramet.> parametre <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Galima nustatyti kaip pranešimo <Atliktos užd. pranešimas> adresatą
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Galima nustatyti kaip <Kam atsakyti>
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Kurti <Grupė> adresų sąraše
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
*1 Galima pasiekti tik vartotojų grupes, kurioms priklauso vartotojas, prisijungęs valdymo skyde. Visus vartotojų grupių adresų sąrašus galima pasiekti, kai vartotojas, turintis administratoriaus teisių, prisijungia iš nuotolinės vartotojo sąsajos.
Informacijos apie didžiausią adresatų, kuriuos galima registruoti kiekvienam adresų sąrašui, skaičių ieškokite skyriaus Valdymo funkcijos  dalyje „Max. Destinations Registered to Address Book“.**
Didžiausias asmeninių adresų sąrašų ir vartotojų grupių adresų sąrašų, kuriuos galima saugoti aparate, skaičius priklauso nuo vartotojo parametrų informacijos apribojimo. Žr. Valdymo funkcijos  „Maximum number of users whose setting information can be saved in the machine“.**
6W24-035