<Adresato nustatymas>

Galite nurodyti adresatų registravimo ir keitimo parametrus.
<Adresų sąrašai>
  <Adresato nustatymas>
Galite atspausdinti adresų knygoje ar vieno paspaudimo mygtukuose užregistruotų adresatų sąrašą. Parametrų sąrašo spausdinimas
<Adresatų įregistravimas>
  <Adresato nustatymas>
Adresatus galite registruoti aparato adresų knygoje. Adresatų registravimas adresų knygelėje
<Adresų sąrašo pervadinimas>
  <Adresato nustatymas>
Galite pervadinti kiekvieną adresų sąrašą.
<Vieno paspaud. įregistravimas>
  <Adresato nustatymas>
Adresatus galite priregistruoti prie vieno paspaudimo mygtukų. Adresato susiejimas su vieno paspaudimo mygtuku
<Numatytojo adresų knygos ekrano keitimas>
  <Adresato nustatymas>
Galite nustatyti rodomą adresų knygos tipą paspausdami <Adresų knyga> režimo Faksas pagrindinių funkcijų ekrane arba režimo Skenavimas ir siuntimas pagrindinių funkcijų ekrane.
<Adresų knygos PIN>
  <Adresato nustatymas>
Adresų knygai galite nustatyti PIN. Adresų knygos naudojimo apribojimas
<Adresų knygos prieigos numerių valdymas>
  <Adresato nustatymas>
Galima pasirinkti, ar leisti vartotojams nustatyti adresatui prieigos numerį, kai adresatas registruojamas adresų knygoje. Adresų knygos naudojimo apribojimas
<Slaptaž. įtraukimas eksportuojant adresų knygą>
  <Adresato nustatymas>
Nustatę šio parametro reikšmę <Įjungt.>, galėsite pasirinkti, ar įtraukti adresatams priskirtus slaptažodžius, kai eksportuojate adresų knygą naudodami nuotolinę vartotojo sąsają.
<LDAP serverio įregistravimas>
  <Adresato nustatymas>
Galite nurodyti LDAP serverio, kurį naudojate ieškodami adresatų ar juos registruodami, parametrus, tokius kaip serverio pavadinimas ir serverio adresas. LDAP serverio įregistravimas
<Automatinė paieška naudojant LDAP serverį>
  <Adresato nustatymas>
Jei nustatėte šio parametro reikšmę <Įjungt.>, galite nedelsdami pradėti paieškas, kai bandote pasiekti LDAP serverį naudodami aparato valdymo skydą.
<LDAP serverio prieigos TLS sertifikato patvirtinimas>
  <Adresato nustatymas>
Galima pasirinkti, ar patvirtinti TLS sertifikatus, kai prisijungta prie LDAP serverio.
<Numatytųjų LDAP paieškos sąlygų keitimas>
  <Adresato nustatymas>
Galima užregistruoti dažnai naudojamas paieškos sąlygas kaip numatytuosius paieškos LDAP serveryje parametrus.
<LDAP paieškos atributo įregistrav./redagav.>
  <Adresato nustatymas>
Galite pridėti paieškos elementų, kurie bus naudojami atliekant paiešką LDAP serveryje.
<Paieškos pagal pavad. naudojant LDAP serverį param.>
  <Adresato nustatymas>
Galite nurodyti atributą, kuris naudojamas LDAP serveryje ieškant adresatų pagal pavadinimą, naudodami funkciją „Paieška pagal vardą“.
<Gauti adresų knygą>
  <Adresato nustatymas>  <Gauti nuotolinę adresų knygą>
Galite nurodyti, ar naudoti tinkle kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato adresų knygą kaip nuotolinę adresų knygą.
<Nuotolinės adresų knygos serverio adresas>
  <Adresato nustatymas>  <Gauti nuotolinę adresų knygą>
Galite nurodyti nuotolinę adresų knygą išoriškai atidarančio įrenginio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. IP adresą galima nurodyti naudojant IPv4 arba IPv6 protokolą.
<Komunikacijos skirtasis laikas>
  <Adresato nustatymas>  <Gauti nuotolinę adresų knygą>
Galite nustatyti ryšio skirtąjį laiką. Kai nuotolinę adresų knygą atidarantis įrenginys neatsako per skirtąjį laiką, aparatas nebebando gauti adresatų iš šio įrenginio.
<Faksogr.siunt. linijos autom. parinkimo regul.>
  <Adresato nustatymas>  <Gauti nuotolinę adresų knygą>
Galite nustatyti, ar automatiškai pasirinkti fakso liniją vietoje adresatui priskirtos linijos, kai siunčiate faksogramą adresatui, gautam iš nuotolinės adresų knygos.
<Adresų knygos atvėrimas>
  <Adresato nustatymas>  <Nuotol. adresų knygos atvėrimas>
Galite pasirinkti, ar atidaryti šio aparato adresų knygą kitam prie tinklo prijungtam „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparatui.
<Asmeninio adresų sąrašo naudojimas>
  <Adresato nustatymas>
Galite pasirinkti, ar naudoti vartotojo, kuris prisijungia prie aparato naudodamas asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą, asmeninę adresų knygą.
<Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas>
  <Adresato nustatymas>
Galite apriboti sąrašo <User Group Address List> naudojimą. Tačiau, kai administratorius prisijungia prie aparato naudodamas nuotolinę vartotojo sąsają, jis gali registruoti / redaguoti sąrašą <User Group Address List> nepriklausomai nuo šio parametro.
6W24-0FK