Pagrindiniai naudojimo veiksmai

Šiame skyriuje aprašyti pagrindiniai naudojimo veiksmai, pavyzdžiui, kaip naudoti valdymo skydelį ir jutiklinį ekraną bei kaip įdėti popierių ir originalius dokumentus.

Dalys ir jų funkcijos

Šiame skirsnyje aprašytos išorinės ir vidinės aparato dalys, jų funkcijos ir kaip naudoti valdymo skydelio klavišus. Dalys ir jų funkcijos

Aparato įjungimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip įjungti ir išjungti aparatą. Aparato įjungimas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip naudoti valdymo skydelio mygtukus įvairiems veiksmams atlikti, pavyzdžiui, koreguoti ir tikrinti parametrus. Šiame skirsnyje aprašyta, kaip įvesti tekstą ir skaičius, reikalingus veiksmams atlikti, pavyzdžiui, registruojant informaciją adresų knygoje arba siunčiant faksogramas. Jutiklinio ekrano naudojimas

Prisijungimas prie aparato

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip prisijungti, kai rodomas prisijungimo ekranas. Prisijungimas prie aparato

Originalų padėjimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip padėti originalus ant ekspozicinio stiklo ir įdėti į tiektuvą. Originalų padėjimas

Popieriaus įdėjimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip įdėti popierių į popieriaus stalčių ir universalųjį dėklą. Popieriaus įdėjimas

Jutiklinio ekrano pritaikymas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip išdėstyti mygtukus ir pritaikyti meniu, kad būtų paprasčiau naudotis jutikliniu ekranu. Jutiklinio ekrano tinkinimas

Garso parametrų nurodymas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip nurodyti garsų, pavyzdžiui, girdimų baigus faksogramos siuntimą arba įvykus klaidai, parametrus. Garsų nustatymas

Miego režimo nustatymas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip nustatyti miego režimą. Miego režimo nustatymas

Adresatų užregistravimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip adresų knygoje arba vieno spustelėjimo mygtukams užregistruoti adresatus faksogramų arba nuskaitytų dokumentų siuntimui. Adresatų registravimas
6W24-019