Prisijungimas prie aparato

Kad registruoti įgaliotieji vartotojai galėtų toliau naudotis aparatu, jie turi prisijungti iššokusiame prisijungimo ekrane. Norėdamas prisijungti kiekvienas vartotojas privalo įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip užtikrinamas aparato saugumas. Taip pat vartotojai gali patogiai naudotis aparatu tinkindami (pritaikydami) ekraną ir parametrus pagal savo poreikius. Prisijungimo ekrane rodomi elementai gali skirtis priklausomai nuo vartotojo valdymo parametrų. Atlikite prisijungimo operaciją pagal rodomus elementus.
Informacijos apie funkcijas ir parametrus, kuriuos galima pritaikyti, ieškokite skyriuje Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas.
Jei nenaudojate personalizavimo funkcijos, nustatykite <Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas> (<Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas>) į <Išjungt.>.
Jei nustatytas parametras <Autom. nustatymo iš naujo laikas>, vartotojas, tam tikrą laiką neatliekantis jokių veiksmų, atjungiamas automatiškai. <Autom. nustatymo iš naujo laikas>

Kai rodomas vartotojo vardo ir slaptažodžio įvesties ekranas

 
Ekrane rodomoje klaviatūroje įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.
1
Paspauskite <Vart. vardas>.
Jei išsaugota prisijungusio vartojo talpykla, galite pasirinkti vartotojo vardą prisijungimo istorijos išplečiamajame sąraše. Pasirinkę vartotojo vardą, paspauskite <Slaptažodis> ir pereikite į 3 veiksmą.
2
Įveskite vartotojo vardą ir paspauskite <Toliau>.
3
Įveskite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.
4
Pasirinkite įsiregistravimo adresatą išplečiamajame sąraše <Įsiregistrav. adresatas> ir paspauskite <Įsiregistruoti>.
Sėkmingai prisijungę, galite naudotis aparatu.
Baigę naudotis aparatu, paspauskite <Išsiregistruoti> arba , kad atsijungtumėte.
Galite nurodyti, ar talpykloje norite išsaugoti prisijungiant įvestus slaptažodžius. <Autentifik. slaptažodžio kaupimo talpykloje draudimas>
Jei parametrui <Slaptaž. keitimo parametrų meniu mygtuko rodymas> nustatysite reikšmę <Įjungt.>, slaptažodį galėsite keisti viršutiniame dešiniajame prisijungimo ekrano kampe. <Slaptaž. keitimo parametrų meniu mygtuko rodymas>
Galite nurodyti, ar norite išsaugoti ar panaikinti prisijungusio vartotojo talpyklą. <Įsiregistravusių vartotojų skaičius talpykloje>
6W24-026