Kopijavimo atšaukimas

Galite atšaukti kopijavimą nuskaitydami originalus arba atšaukti laukiančias kopijavimo užduotis.

Kopijavimo atšaukimas nuskaitymo metu

Nuskaitant originalus, rodomas šis ekranas. Paspauskite <Atšaukti>, kad atšauktumėte kopijavimą.
Jei paspausite valdymo skydelyje, kol rodomas pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas, kopijavimo užduotis pristabdoma ir rodomas pranešimas <<STOP>Pasirinkite kopijavimo užduotį, kurią norite atšaukti.>, taip pat rodomas kopijavimo užduočių sąrašas. Iš sąrašo galite pasirinkti kopijavimo užduotį ir atšaukti užduotį paspausdami <Atšaukti>.
Jei prisijungiate naudodami asmeninio autentifikavimo valdymą ir atsijungiate paspaudę valdymo skydelyje, kad būtų rodomas pranešimas <<STOP>Pasirinkite kopijavimo užduotį, kurią norite atšaukti.> ir kopijavimo darbų sąrašas, paskutinė užduotis, kurią vykdė atsijungęs vartotojas, atšaukiama, o kitos užduotys atnaujinamos.

Laukiančių kopijavimo užduočių atšaukimas

1
Paspauskite <Būkl. kontrolė>.
2
Paspauskite <Kopija/atspaudas>  <Užduoties būklė>.
3
Išsiskleidžiančiame sąraše pasirinkite <Kopija> ir peržiūrėkite laukiančias kopijavimo užduotis.
4
Pasirinkite kopijavimo užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
Paspaudus <Detaliau>, rodoma išsami informacija, pvz., kopijų skaičius ir skyriaus ID.
5
Paspauskite <Taip>.
Kopijavimas sustoja.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
Paspaudus  valdymo skydelyje, kol laukia kopijavimo užduotys, visos kopijavimo užduotis pristabdomos ir rodomas pranešimas <<STOP>Pasirinkite kopijavimo užduotį, kurią norite atšaukti.> ir kopijavimo užduočių sąrašas. Iš sąrašo galite pasirinkti kopijavimo užduotį ir atšaukti užduotį paspausdami <Atšaukti>. Jei norite atnaujinti kopijavimą, paspauskite <Tęsti kopijavimą>.
6W24-03J