Pagrindiniai kopijavimo veiksmai

Šioje dalyje aprašyti pagrindiniai kopijavimo veiksmai.
1
Padėkite dokumentą. Originalų padėjimas
PASTABA:
Jei <Autom. rūšiavimas> nustatytas į <Įjungt.>, įdėjus originalus į tiektuvą, automatiškai įsijungia „Collate“ (rūšiavimo) režimas. <Autom. rūšiavimas>
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Įveskite kopijų skaičių naudodami skaičių mygtukus Kopijavimo pagrindinių savybių ekrane. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Nurodykite reikiamus kopijavimo parametrus.
Kopijų didinimas arba mažinimas
Kopijavimo popieriaus pasirinkimas
Dvipusis kopijavimas
Kopijų atvaizdo kokybės koregavimas
Prieš kopijuodami patvirtinkite parametrus
5
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
Norėdami atšaukti kopijavimą, paspauskite <Atšaukti> arba . Kopijavimo atšaukimas
Paspaudus  arba  kopijavimo metu, galima koreguoti tankį.
Kai rodoma <Paspauskite [Pradėti], jei norite skenuot kitą originalą.>
PATARIMAI
Kopijos rezervavimas
Nuskaityti galima iš anksto, net aparatui ruošiantis spausdinti ar spausdinant. Ši funkcija vadinama „Rezervuota kopija“. Norėdami rezervuoti kopiją, kol rodomas spausdinimo arba laukimo ekranas, paspauskite <Uždaryti>, nurodykite kopijavimo parametrus kaip įprasta ir paspauskite .
Galima rezervuoti iki 50 užduočių, įskaitant atliekamą užduotį. Į šį skaičių neįtraukiamos pertraukimo režimu atliekamos kopijavimo užduotys.
6W24-03H