Apipavidalinimas rūšiuojant / grupuojant

 
Kopijuodami dvi arba daugiau kopijų iš tiektuvo, galite pasirinkti spaudinių rūšiavimo arba grupavimo tvarką. Pasirinkite „Rūšiuoti“, kad puslapiai būtų spausdinami iš eilės. Pasirinkite „Grupuoti“, kad vienodi puslapiai būtų spausdinami pluošteliais, pvz., 10 pirmojo puslapio kopijų, 10 antrojo puslapio kopijų ir t. t.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Apipavidalinimas>.
5
Spustelėkite <Rūšiavim. (p. eilės tvarka)> arba <Grupavimas (tie patys p.)>.
6
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
7
Spustelėkite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
Kai kuriems popieriaus tipams apipavidalinimo funkcijų atlikti negalima. Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Kai originalas dedamas ant ekspozicinio stiklo
Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekrane paspaudę <Parinktys>  <Užduočių sujungimas> galite naudoti rūšiavimo / grupavimo funkciją net tada, kai originalas padėtas ant ekspozicinio stiklo.
Grupės išvesties metu kiekvieną puslapį atskirkite užduočių skirtuku
Pasirinkę <Grupavimas (tie patys p.)>, galite įterpti užduočių skirtuką tarp visų grupių. Daugiau informacijos žr. <Užduočių atskyriklis tarp grupių>. <Kopija>  <Užduočių atskyriklis tarp grupių>
Konfigūruojant parametrus <Saugomų failų pasiekimas>
Apipavidalinimo funkcijas galite naudoti tik spausdindami PDF/XPS failus.
6W24-044