<Kopija>

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip nurodyti kopijavimo parametrus.
<Parankinių parametrų įregistrav./redagav.>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Galima užregistruoti parametrų, dažnai naudojamų kopijuojant, kombinaciją į vieną mygtuką. Taip pat galima šiam mygtukui suteikti pavadinimą. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Galite pasirinkti, ar bus rodomas patvirtinimo ekranas, kai atkuriami „Parankiniai parametrai“.
<Numatytųjų parametrų keitimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Galite pakeisti funkcijos <Kopija> parametrus, kurie užregistruoti kaip numatytieji. Pagrindinių funkcijų ekrano tinkinimas
<Register Options Shortcuts>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Galite priregistruoti / keisti režimus, susietus su pagrindinių kopijavimo funkcijų ekrane esančiais sparčiaisiais klavišais. Ši funkcija naudinga, kai norite užregistruoti funkcijas, dažnai naudojamas dalyse <Parinktys> ir <Parankiniai parametrai>.
<Autom. rūšiavimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, aparatas gali automatiškai kaip apipavidalinimo režimą įjungti <Rūšiavim. (p. eilės tvarka)>, kai originalai įdėti į tiektuvą. Tai naudinga, kai dauginate kelis kopijų komplektus, nes nereikia prisiminti, kad reikia įjungti apipavidalinimo režimą.
<Automatinis originalo orientacijos atpažinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Kai nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, kopijuojamas vaizdas automatiškai pasukamas 90 laipsnių kampu, atsižvelgiant į popieriaus padėtį, jei originalo padėtis skiriasi nuo į aparatą įdėto popieriaus padėties.
<Spartos pirmumas kopijuojant iš tiektuvo>
  <Funkcijos parametrai> <Kopija>
Kai kopijuojate naudodami tiektuvą, galite suteikti prioritetą spausdinimo greičiui, o ne tikslumui.
<Užduočių atskyriklis tarp grupių>
  <Funkcijos parametrai>  <Kopija>
Kai kopijuojate dvi ar daugiau kopijų nustatę parametrą <Grupavimas (tie patys p.)> dalyje <Apipavidalinimas>, galite įdėti lapų nukopijavę kiekvieną puslapių grupę. Jei pasirinkote reikšmę <Įjungt.>, pasirinkite popieriaus šaltinį.
6W24-0FA