Gretimų originalo puslapių kopijavimas atskiruose lapuose

 
Originalus, kuriuose yra gretimi puslapiai, pavyzdžiui, knygas ir žurnalus, galite kopijuoti atskiruose puslapiuose, padalydami kairįjį ir dešinįjį puslapius. Taip pat galite spausdinti 2-puses kopijas kopijuodami dešinį puslapį ant priekinės pusės ir kairįjį puslapį ant galinės pusės.
Nuskaitydami gretimus knygos puslapius arba susegtus originalo puslapius, dėkite originalą ant ekspozicinio stiklo. Padėkite dokumentą atvaizdu žemyn ir sulygiuokite kampą su viršutiniu kairiuoju ekspozicinio stiklo kampu, kaip parodyta toliau.

Gretimų originalo puslapių kopijavimas dviejuose lapuose

1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Book 2 Pages>.
5
Paspauskite   <Uždaryti>.
6
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.

Gretimų originalo puslapių kopijavimas ant vieno lapo abiejų pusių

1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas.
4
Paspauskite <2-pus.>  <Book 2-Sided>.
5
Patikrinkite ir pakeiskite parametrą pagal originalo tipą.
Jei norite pakeisti parametrą, paspauskite <Informacijos nustatymas>.
<Book 2-Sided Type>
Pasirinkus <Left/Right 2-Sided>, kairysis ir dešinysis gretimi originalo puslapiai bus nukopijuoti atskirai į abi popieriaus lapo puses.
Pasirinkus <Front/Back 2-Sided>, gretimų originalo puslapių priekinė ir užpakalinė pusės bus nukopijuotos ant vieno popieriaus lapo abiejų pusių.
6
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
7
Paspauskite .
Pradedama nuskaityti.
Norėdami nuskaityti kitą puslapį, padėkite originalą ir paspauskite . Nuskaitę visus originalus, pereikite prie 7 veiksmo.
8
Paspauskite <Pradėti kopij.>.
Aparatas pradeda kopijuoti.
6W24-03X