Kopijavimo rezultatų tikrinimas

 
Prieš atlikdami didelį kopijavimą, galite patikrinti kopijavimo rezultatą atspausdindami kopijos pavyzdį. Patvirtinę kopijavimo rezultatus galite pašalinti išvesties klaidas.
<Kopijos pavyzdys> rodoma tik tuo atveju, jei vienu metu nustatėte daryti kelias kopijas ir vieną iš šių parametrų.
Rūšiavim. (p. eilės tvarka)
Pasukimas 90 laipsnių
Bukletas

Kopijavimo rezultatų tikrinimas darant kopiją (kopijos pavyzdys)

Nurodę ne vieną kopiją, pirmiausia galite pasidaryti viso originalo kopiją, kad patikrintumėte rezultatą, o tada pradėti daryti likusias kopijas. Taip pat galite nukopijuoti tik tam tikrus originalo puslapius.
1
Įdėkite originalus į tiektuvą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Įveskite kopijų skaičių ir nurodykite kopijų parametrus pagal savo tikslą. Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
4
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Kopijos pavyzdys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
5
Pasirinkite kopijos pavyzdžio puslapius ir paspauskite <Gerai>.
Jei norite nukopijuoti visus puslapius, pasirinkite <Visi puslapiai>.
Norėdami nukopijuoti konkrečius puslapius, pasirinkite <Nurodyti puslapiai>. Įveskite puslapius paspausdami <Pirmas puslapis> ar <Paskutinis puslapis>.
Jei pasirenkate <Visi puslapiai>
Pasirinkus <Visi puslapiai>, aparato skaitiklis pavyzdinį komplektą skaičiuos kaip kopiją.
Jei pasirenkate <Nurodyti puslapiai>
Nurodykite puslapius pagal išvesties puslapių numerius. Pavyzdžiui, jei dokumento puslapių skaičius 10 ir kopijuojate pasirinkę parametrą 2 ant 1 (Kelių originalų kopijavimas viename lape (N viename)), baigtų puslapių skaičius 5. Jei norite nukopijuoti septintą – dešimtą originalo puslapius, nurodykite ketvirtą puslapį kaip <Pirmas puslapis> ir penktą puslapį kaip <Paskutinis puslapis>.
6
Paspauskite , kad nuskaitytumėte originalus, ir paspauskite <Pradėti kopij.>.
Kopijos pavyzdys atspausdinamas. Patikrinkite rezultatą.
Jeigu kopijavimo rezultatas tinkamas
Norėdami atspausdinti nurodytą kopijų skaičių, paspauskite <Pradėti spausd.>. Jei 5 veiksmu pasirinkote <Visi puslapiai>, bus išspausdintas kopijų skaičius atėmus vieną. 5 veiksme pasirinkus <Nurodyti puslapiai>, bus atspausdintas visas kopijų skaičius.
Jei norite pakeisti parametrus
Paspauskite<Parametrų keitimas>, jei norite pakeisti parametrus. Pakeitus parametrus rodoma <Kop. pavyzd.>. Dar kartą nukopijuokite pavyzdį.
6W24-041