Naudingų funkcijų naudojimas siunčiant

Šiame skirsnyje aprašoma, kai siųsti dokumentą nustatytu laiku ir kaip įrašyti fakso dokumento kopiją į išorinį failų serverį.
 
 
 
 
6W24-058