Siuntimas nustatytu laiku

 
Galite iš anksto nuskenuoti originalus ir išsiųsti nuskenuotus dokumentus nustatytu laiku.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Faksas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane nurodykite adresatus. Pagrindinių fakso funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite skenavimo parametrus. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
5
Paspauskite <Parinktys> <Atidėt. siuntimas>.
6
Įveskite išsiuntimo laiką ir paspauskite <Gerai>.
Įveskite visus keturis laiko skaitmenis. Pavyzdžiui, norėdami nustatyti 5 min. po 7 val., įveskite „0705“, o kai norite nustatyti 18 min. po 23 val., įveskite „2318“.
7
Paspauskite <Uždaryti>.
8
Paspauskite .
Originalai nuskenuojami ir išsiunčiami nustatytu laiku.
Patikrinti, ar siuntimas užbaigtas, galite ekrane <Būkl. kontrolė>. Išsiųstų ir priimtų dokumentų būsenos ir žurnalo tikrinimas
6W24-059