Skirtingų formatų originalų skenavimas kartu (skirtingų formatų originalai)

 
Galite įdėti į tiektuvą skirtingų formatų originalus ir nuskaityti juos visus iš karto. Dėl to originalų nereikia dėti atskirai.
Galima nuskaityti ne visų formatų originalus. Jei nuskaitoma naudojant netinkamą derinį, galima sugadinti originalus arba popierius gali įstrigti.
Tiektuvas
Skirtingo svorio arba tipo popieriaus vienu metu. Priešingu atveju galima sugadinti originalus arba popierius gali įstrigti.
1
Įdėkite originalus į tiektuvą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Faksas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane nurodykite adresatus. Pagrindinių fakso funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
5
Paspauskite <Parinktys>  <Skirt. formatų originalai>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Spustelėkite .
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas.
Įjungus skirtingų formatų originalų režimą skenavimo greitis gali būti mažesnis nei įprastai.
6W24-055