Nukopijuotų, atspausdintų, nusiųstų faksu ar nuskaitytų puslapių skaičiaus tikrinimas

Jutikliniame ekrane galite patikrinti bendrą nukopijuotų, nusiųstų faksu, nuskaitytų ir atspausdintų puslapių skaičių.
1
Paspauskite mygtuką [Skaitiklio / įrenginio informacija].
Valdymo skydelis
2
Patikrinkite bendrą nukopijuotų, nuskaitytų ir atspausdintų puslapių skaičių.
Jei norite patikrinti bendrą nuskaitytų ir nusiųstų puslapių skaičių, paspauskite <Tikr. siunt./fakso skait.>.
Norėdami patikrinti, ar yra ryšys su nuotolinio stebėjimo serveriu, paspauskite <Stebėjimo tarnyba>  <Komunikacijos testas>. Kai ši funkcija veikia, informacija apie aparatą periodiškai siunčiama į nuotolinio stebėjimo serverį. Norint naudoti šią funkciją, būtina įjungti ryšį tarp kompiuterio ir paslaugą teikiančio serverio.
Galite atspausdinti sąrašą, kuriame būtų nurodyta, kiek lapų buvo sunaudota kopijuojant, spausdinant, nuskaitant ir siunčiant faksogramas.
Be to, galite patikrinti kiekvieno įskiepio skaitiklio informaciją. Atlikdami 2 veiksmą, ekrane paspauskite <AddOn skaitik. tikrinimas>. Jei tame pačiame ekrane paspauskite <Aparato info./kita> <Tikrinti apar. konfigūraciją>, galėsite patikrinti aparate įdiegtą pasirinktinę įrangą.
Norėdami gauti informacijos apie skaičiavimo sąlygas, susisiekite su vietiniu įgaliotuoju „Canon“ atstovu.
6W24-0HK