Valdymo skydelis

Šiame skirsnyje aprašyti valdymo skydelio klavišų pavadinimai ir jų naudojimas.

Jutiklinis ekranas

Be šiame ekrane rodomų kiekvienos funkcijos parametrų, čia taip pat rodoma klaidos būsena. Jutiklinio ekrano naudojimas

Klavišas [Parametrai / įregistravimas]

Paspauskite, jei norite pradėti nustatinėti daugumą aparato parametrų, pavyzdžiui, <Nuostatos> arba <Adresato nustatymas>. Parametrai / įregistravimas

Skaičių klavišai ([0]–[9])

Paspauskite, kai norite įvesti skaitines reikšmes. Ženklų įvedimas

Klavišas [Energijos taupymas]

Paspauskite, jei norite perjungti aparatą į miego režimą. Kai aparatas veikia miego režimu, mygtukas šviečia. Miego režimo nustatymas

Šviesumo sureguliavimo diskas

Juo reguliuojamas jutiklinio ekrano šviesumas. Norėdami padidinti šviesumą, pasukite rankenėlę į viršų arba pasukite žemyn, jei šviesumą norite sumažinti.

Garso parametrų mygtukas

Paspauskite, jei norite pamatyti ekraną, kuriame galima reguliuoti faksimilinio ryšio garsumą arba nustatyti pavojaus signalo garsą įvykus klaidai. Garsų nustatymas

Klavišas [Skaitiklio / įrenginio informacija]

Paspauskite, jei jutikliniame ekrane norite peržiūrėti bendrą darbui, pavyzdžiui, kopijuoti arba spausdinti, sunaudotų puslapių skaičių. Taip pat galite patikrinti aparato serijos numerį ir IP adresą bei informaciją apie pasirinktinę įrangą. Nukopijuotų, atspausdintų, nusiųstų faksu ar nuskaitytų puslapių skaičiaus tikrinimas

Klavišas [Valyti]

Paspauskite, kai norite anuliuoti įvestas reikšmes arba ženklus.

Klavišas [Stabdyti]

Sustabdoma siuntimo užduotis arba spausdinimo užduotis. Kopijavimo / spausdinimo užduočių atšaukimas

Ekrano liestukas

Naudokitės juo, kai reikia atlikti valdymo veiksmus jutikliniame ekrane, pavyzdžiui, įvesti ženklus.

Klavišas [Pradėti]

Paspauskite, kai norite pradėti originalų kopijavimą arba nuskaitymą.

Indikatorius Klaida

Mirksi arba šviečia, kai įvyksta klaida, pavyzdžiui, įstringa popierius.
Jei indikatorius Klaida mirksi, vykdykite jutikliniame ekrane pateiktus nurodymus. Įstrigusio popieriaus ištraukimas
Jei indikatorius Klaida pastoviai šviečia raudonai, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Canon“ atstovą.

Indikatorius Apdorojimas / duomenys

Mirksi, kai atliekamos operacijos, pavyzdžiui, siuntimo arba spausdinimo. Šviečia žaliai, kai yra apdorojimo laukiančių dokumentų.

Klavišas [Atkurti]

Paspauskite, jei norite atšaukti parametrus ir atkurti anksčiau nurodytus parametrus.

Klavišas ID (Prisiregistruoti / išsiregistruoti)

Paspauskite šį klavišą, kad prisijungtumėte, kai būtinas autentifikavimas. Baigę naudotis aparatu, paspauskite klavišą dar kartą, kad atsijungtumėte. Prisijungimas prie aparato
6W24-01K