Vaizdo dydžio koregavimas

Jei nukopijuoto vaizdo dydis šiek tiek skiriasi nuo originalaus dokumento, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad šiek tiek pakoreguotumėte vaizdo dydį. Atitinkamai galite koreguoti horizontalaus pločio ir vertikalaus aukščio didinimo santykį.
1
Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Tikslus mastelio reguliavimas>.
2
Pakoreguokite vaizdo dydį.
Norėdami koreguoti horizontalų plotį, nustatykite didinimo santykį <X>, o norėdami koreguoti vertikalų aukštį, nustatykite didinimo santykį <Y>.
3
Paspauskite <Gerai>.
6W24-0HC