Prieigos prie adresų knygos ir siuntimo funkcijų apribojimas

Adresų knygai galite nustatyti PIN kodą, kad neleistumėte vartotojams redaguoti adresatų informacijos, arba galite apriboti galimus siuntimo adresatus, kad sumažintumėte informacijos atskleidimo riziką. Taip pat galite užkirsti kelią dokumentų siuntimui neskirtiems gavėjams, reikalaudami, kad vartotojai patvirtinimui dusyk įvestų fakso numerį prieš siųsdami.
6W24-09S