Galimų adresatų ribojimas

 
Galite nustatyti apribojimus adresatams, kuriuos galima nurodyti. Pavyzdžiui, galite apriboti adresatus iki tų, kurie užregistruoti adresų knygoje arba LDAP serveryje. Naudodami asmeninio tapatybės nustatymo valdymą, galite apriboti siuntimo adresatus iki pačio vartotojo el. pašto adreso arba aplanko, kuris nurodytas iš anksto. Taip pat galite apriboti domenus, kuriuos galima nurodyti kaip adresatus. Apribodami siuntimo adresatus, galite užkirsti kelią informacijos atskleidimui, kuris galėtų įvykti dėl veiklos klaidų ar netinkamo naudojimo. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teisės.
Kai kurie toliau aprašyti adresatų apribojimai gali būti nepasiekiami, jei įjungta „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistema). „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemos) naudojimas

Naujų adresatų apribojimas

Adresatus, kuriuos galima nurodyti siunčiant faksogramas arba nuskaitytus dokumentus, galima apriboti iki tų, kurie užregistruoti adresų knygoje arba vieno paspaudimo mygtukuose, tų, kurie užregistruoti <Parankiniai parametrai> arba <Siųsti sau>, arba tų, kurių galima ieškoti LDAP serveryje. Įjungus šią funkciją, vartotojai negali nurodyti adresatų naudodami raidžių ir skaičių įvestį.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Naujų adresatų ribojimas>.
3
Pasirinkite funkcijas, kurių naujus adresatus norite apriboti.
4
Paspauskite <Įjungt.> <Gerai>.

El. pašto adresatų ribojimas iki <Siųsti sau>

Galite nustatyti apribojimus taip, kad su asmeniniu tapatybės nustatymu prisijungiantys vartotojai galėtų nuskaitytus dokumentus siųsti tik į savo el. pašto adresus. Jei norite naudoti šią funkciją, vartotojo informacijoje turi būti užregistruotas el. pašto adresas. Prieš atlikdami žemiau aprašytus veiksmus, sukonfigūruokite vartotojo informaciją.
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <El. pašto siuntimo sau ribojimas>  <Įjungt.>  <Gerai>

Failų siuntimo adresatų apribojimas iki asmeninio aplanko

Galite nustatyti apribojimus taip, kad su asmeniniu tapatybės nustatymu prisijungiantys vartotojai galėtų nuskaitytus dokumentus siųsti tik į savo asmeninį aplanką (Asmeninių aplankų konfigūravimas.)
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas>  <Įjungt.>  <Gerai>

Siuntimo adresato domeno apribojimas

Galite el. pašto ir I-fakso adresatus apriboti taip, kad būtų pasiekiami tik konkretaus domeno adresai. Kai nurodomas domenas, taip pat galima nustatyti, ar leisite siųsti į subdomenus.
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>  <Adresato domeno apribojimas>  Select <Įjungt.> for <Siuntimo į domenus aprib.>  <Įregistravimas>  Nurodykite adresato domeną  <Gerai>  Pasirinkite <Leisti> arba <Atmesti> parametrui <Siųsti į antrinį domeną>  <Gerai>  <Gerai>
Galima įregistruoti iki trijų domenų.
6W24-09W