Adresų knygos elementai

Šiame skyriuje aprašyti visi adresų knygos stulpeliai. Į jį atsižvelkite redaguodami CSV failus.
Antraštė
Antraštės pavadinimas
Reikalinga
Pastabos
# „Canon“ adresų knygos CSV versija: 0x0002
Taip
Pastovi reikšmė
# CharSet: UTF-8
Taip
Pastovi reikšmė
# dn: fixed
Taip
(Būtina vieno paspaudimo mygtuko adresų knygai)
Nurodo, kad adresato pavadinimas valdomas kaip vieno paspaudimo mygtukas. Įrašas reikalingas tik kai importuojama į vieno paspaudimo adresų knygą.
Pridedama, kai eksportuojama iš vieno paspaudimo adresų knygos, kad importuojant nereikėtų šio elemento pridėti iš naujo.
# SubAddressBookName: Adresų knygos pavadinimas
Taip
Įveskite adresų knygos pavadinimą po dvitaškio (:) su tarpu. Jei adresų knyga neturi pavadinimo, palikite vietą po dvitaškio tuščią.
# DB Version: 0x010a
Taip
Pastovi reikšmė
# Crypto Version: 2
Ne
Šią sritį palikite tuščią, jei kuriate naują adresų knygos CSV failą.
# Crypto Attribute: pwd
Ne
Šią sritį palikite tuščią, jei kuriate naują adresų knygos CSV failą.
Su „Crypt“ susijusios antraštės buvimas nurodo, kad slaptažodžio atributas užšifruotas. Vis dėlto, į naujai sukurtą CSV failą įvedant šią informaciją arba redaguojant eksportuoto CSV failo atributą „pwd“, neįmanoma šifruoti taip, kad aparatas teisingai iškoduotų. Tokiais atvejais ištrinkite atitinkamą antraštės dalį.
Body
Atributo pavadinimas
Aprašymas
Reikalinga
Pastabos
objectclass
Objekto klasė (adresato tipas)
Taip
Nurodo adresato tipą. Būtinasis atributas kinta pagal šią reikšmę. Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
El. paštui: el. paštas
G3 faksui: g3fax
IP faksui: ipfax
Faksui: ifax
Failų serveriui (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Grupei: groupfids
cn
Adresato vardas
Ne
Įveskite naudodami UTF-8 simbolių kodą. Antraip adresato vardas liks tuščias.
cnread
Fonetinė abėcėlė
Ne
Rodoma kaip „phonetic“ (fonetinė), jei ekrano kalba nustatyta į „Japanese“ (japonų).
cnshort
Vieno paspaudimo mygtuko pavadinimas
Ne
Įveskite naudodami UTF-8 simbolių kodą. Antraip vieno paspaudimo mygtuko pavadinimas liks tuščias.
subdbid
Adresų knygos numeris
Ne
Nurodykite, kurią adresų knygą importuoti į nuotolinio vartotojo sąsają. Nebūtina, jei įrašoma į CSV failą.
mailaddress
El. pašto adresas
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas el. pašto ir I-fakso adresatams.
dialdata
Fakso numeris
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas fakso adresatams. Vis dėlto jis nebūtinas, jei adresatas yra URI naudojantis IP faksas.
uri
Su IP faksu naudojamas URI
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Naudojama tik su IP fakso adresatais. Šis atributas būtinas, jei IP faksui nenurodote fakso numerio.
IP fakso adresatui, naudojančiam URI, turite taip pat nurodyti „URI vėliavėlę“ (žr. toliau).
url
Failų serverio adresato pagrindinio kompiuterio pavadinimas
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas failų serverio adresatams. Galite naudoti tik raides ir simbolius.
path (kelias)
Failų serverio adresato failo kelias
Ne
Galite naudoti tik raides ir simbolius.
protocol
Protokolas
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas failų serverio adresatams. Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
SMB: smb
FTP: ftp
WebDAV: addonprotocol0225
Username (vartotojo vardas)
Vartotojo vardas, naudojamas prisijungiant prie failų serverio adresato
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas FTP failų serverio adresatams. Vartotojo ID reikalingas prisijungimui prie failų siuntimo adresato, todėl taip pat būtinas tapatybės patvirtinimą naudojantiems failų siuntimo adresatams, pavyzdžiui, SMB arba WebDAV.
pwd
Slaptažodis, naudojamas prisijungiant prie failų serverio adresato
Ne
Šis atributas būtinas tapatybės patvirtinimą naudojantiems failų siuntimo adresatams.
member (narys)
Grupės adresato narys
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas grupės adresatams.
indxid
Adresatui priskirtas serijos numeris
Taip
Šis atributas būtinas, jei importavimo adresatas yra vieno paspaudimo mygytuko adresų knyga. Šis skaičius virsta vieno paspaudimo mygtuko numeriu. Kitais atvejais įveskite skaičių nuo 201 iki 1 800.
enablepartial
Pasirinkite, kai siunčiant el. paštą duomenys padalijami
Ne
Įveskite „on“ (įjungta) arba „off“ (išjungta)
sub
Failų serverio adresato paadresis
Ne
faxprotocol
Fakso protokolas
Ne
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
g3
ecm
ecm
Nurodo, ar naudojama ECM.
Ne
Įveskite „on“ (įjungta) arba „off“ (išjungta)
txstartspeed
Pradinė fakso siuntimo sparta
Ne
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Fakso komunikacijos režimas
Tarptautinio siuntimo parametras
Ne
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
PSTN vietinei linijai: domestic
PSTN tarptautinei linijai 1: international1
PSTN tarptautinei linijai 2: international2
PSTN tarptautinei linijai 3: international3
lineselect
Pasirinkta fakso linija
Ne
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų. Kitu atveju naudojamas „auto“ (automatinis)
Linijoms nuo 1 iki 4: line1, line2, line3, line4
Automatiniam linijos nustatymui: auto
uricommode
IP fakso komunikacijos režimas
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Tai yra pasirinktas IP fakso komunikacijos režimas. Šis atributas būtinas, jei naudojate IP faksą ir siunčiate fakso adresatui.
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
G3: ip_g3
Intranetui: ip_lsv
VoIP šliuzui: ip_gw
uriflag
Su IP faksu naudojamo URI vėliavėlė
Taip
(Būtina kai kuriems adresatų tipams)
Šis atributas būtinas, jei adresatas yra IP faksas ir vietoj fakso numerio naudojate URI. Įveskite „TRUE“ (teisingai) arba „FALSE“ (klaidingai). Jei naudojate URI, įveskite „TRUE“.
pwdinputflag
Parametras, skirtas siuntimui užklausti slaptažodžio įvedimo
Ne
Įveskite „on“ (įjungta) arba „off“ (išjungta)
ifaxmode
I-Fax mode (simple/full) (I-fakso režimas (paprastas / pilnas))
Ne
Įveskite „simple“ arba „full“.
transsvcstr1
I-fax perdavimo paslaugos teksto eilutė 1
Ne
Įveskite iki 0 iki 40 raidžių ir skaičių
transsvcstr2
I-fax perdavimo paslaugos teksto eilutė 2
Ne
Įveskite iki 0 iki 16 raidžių ir skaičių
ifaxdirectmode
Tiesioginis I-fakso siuntimas
Ne
Įveskite „on“ (įjungta) arba „off“ (išjungta)
documenttype
I-fakso dokumento tipas
Ne
Įveskite vieną iš toliau pateikiamų.
Jei norite siųsti spalvotą: cl
Jei norite siųsti nespalvotą: bw
bwpapersize
Siunčiant I-faksą leidžiamas popieriaus formatas
Ne
bwcompressiontype
Siunčiant I-faksą naudojamas glaudinimo formatas
Ne
bwpixeltype
Siunčiant I-faksą leidžiama spalvų erdvė
Ne
bwbitsperpixel
Siunčiant I-faksą leidžiamas bitų skaičius
Ne
bwresolution
Siunčiant I-faksą leidžiama raiška
Ne
clpapersize
Siunčiant spalvotą I-faksą leidžiamas popieriaus formatas
Ne
clcompressiontype
Siunčiant spalvotą I-faksą naudojamas glaudinimo formatas
Ne
Nustatyta kaip „jpeg“.
clpixeltype
Siunčiant spalvotą I-faksą leidžiama spalvų erdvė
Ne
Nustatyta kaip „rgb“.
clbitsperpixel
Siunčiant spalvotą I-faksą leidžiamas bitų skaičius
Ne
Nustatyta kaip „8“
clresolution
Siunčiant spalvotą I-faksą leidžiama raiška
Ne
accesscode
Prieigos kodas
Ne
Įveskite iki septynių skaitmenų.
uuid
Adresato identifikavimui skirtas UUID
Ne
Šis elementas nebūtinas kuriant naują CSV failą.
cnreadlang
Fonetinės abėcėlės simbolių kodas
Ne
Rodoma kaip „phonetic“ (fonetinė), jei ekrano kalba nustatyta į „Japanese“ (japonų). Įveskite naudojamos kalbos kodą. Japonų kalbai (SJIS) įveskite „ja“.
enablesfp
Nenaudojamas
Ne
Šis elementas nenaudojamas, todėl jo nereikia įvesti.
memberobjectuuid
Naudojamas asmeninių adresų sąrašui / vartotojų grupės adresų sąrašui
Ne
loginusername
Naudojamas asmeninių adresų sąrašui / vartotojų grupės adresų sąrašui
Ne
logindomainname
Naudojamas asmeninių adresų sąrašui / vartotojų grupės adresų sąrašui
Ne
usergroupname
Naudojamas asmeninių adresų
sąrašui / vartotojų grupės adresų sąrašui
Ne
personalid
Naudojamas asmeninių adresų sąrašui / vartotojų grupės adresų sąrašui
Ne
6W24-0AU