Pavienių parametrų importavimas / eksportavimas

Importuoti / eksportuoti galite tik adresų knygoje esančius adresų sąrašus. Norint atlikti šias operacijas, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
Daugiau informacijos apie adresų knygos CSV failo redagavimą importavimui rasite skyriuje „Adresų knygos elementai“.

Pavienių parametrų eksportavimas

1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management] ir pasirinkite parametrus eksportavimui.
Adresų sąrašų eksportavimas
4
Spustelėkite [Start Exporting].
5
Norėdami nurodyti vietą, kurioje bus įrašyti duomenys, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pavienių parametrų importavimas

1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management] ir pasirinkite parametrus importavimui.
Adresų sąrašų importavimas
4
Spustelėkite [Start Importing]  [OK].
Priklausomai nuo importuojamų parametrų, gali prireikti iš naujo paleisti aparatą. Aparato įjungimas iš naujo
6W24-0AS