Sinchronizavimo nustatymo pradžia

Naudokite nuotolinio vartotojo sąsają nurodyti sinchronizavimo pradžios parametrus ir pradėti sinchronizavimą. Registravimui reikalingos administratoriaus teisės.

Pritaikytųjų parametrų sinchronizavimas

Nurodykite kliento aparato parametrus.
Kitokie serverio aparato parametrai reikalingi aparate su serverio funkcija.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Synchronize Custom Settings]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Change Connection Destination...].
4
Nurodykite reikiamus parametrus.
[Service]
Pasirinkite [Start].
[Destination Server Address:]
Įveskite serverio aparato IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. Nurodant prievado numerį būtina nurodyti „8443“. Prievado numerį galima praleisti. Tokiu atveju serverio aparatas aptinkamas automatiškai.
Parametrų pavyzdys (IPv4):
Naudojamas IP adresas: 192.168.18.138
Naudojamas pagrindinio kompiuterio pavadinimas v4.server.canon.com
Parametrų pavyzdys (IPv6):
Naudojamas IP adresas: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Naudojamas pagrindinio kompiuterio pavadinimas: v6.server.canon.com
Nurodant prievado numerį: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Įveskite skaičių, kiek maršrutizatorių peršokti (per kiek maršrutizatorių komunikuoti). Jei šis skaičius per mažas, naudojant tinklo aptikimą gali nepavykti aptikti serverio aparatą. Jei nenorite komunikuoti naudodami maršrutizatorius, nustatykite „1“.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Įveskite vartotojo paskyros su administratoriaus teisėmis ID ir slaptažodį aparatui, kuris galės juos naudoti kaip serverio aparatas.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Pažymėkite žymės langelį, kad būtų atspindimi parametrai <Kalbos/klaviatūros perjungimas>, <Pasiekiamumas> ir <Asmeninio SSID ir tinklo rakto parametrai>, kai tik tai pasidarys įmanoma, jei jie automatiškai neperimami vos prisijungus.
Tolesniais atvejais sinchronizuoti galima neatliekant 4 veiksmo.
Kai sinchronizuojami aparatai jungiami tuo pačiu maršrutizatoriumi.
Kai <Vartotojo autentifik. naudojimas> nustatytas į <Įjungt.> serverio aparate (žr. skyriuje „<Vartotojo autentifik. naudojimas>“), o vartotojo tapatybės patvirtinimas nustatytas kaip įsiregistravimo paslauga (žr. skyriuje „Prisijungimo paslaugų keitimas“)
Jei kliento aparatuose nieko neįvesta parinktyje [User Account ID for Authentication:] (elementas yra nulinis)
Jei serverio aparate paleista paslauga, skirta pritaikytųjų parametrų sinchronizavimui (jei aparatas yra serverio / kliento aparatas, šį parametrą galima pakeisti vienu metu paleidžiant serverio paslaugą ir kliento paslaugą)
Jei pritaikytųjų parametrų sinchronizavimui tame pačiame tinkle yra tik vienas serverio aparatas
Jei serverio aparato tinklo parametruose yra iPv4 ir IPv6, ir jei IPv6 yra teikiama pirmenybė, o kliento aparatas išjungia IPv6, kliento aparatas negali prisijungti per paiešką. Kaip adresato serverio adresą įvskite IPv4 adresą.
5
Spustelėkite [Change].
6
Iš naujo įjunkite aparatą. Aparato išjungimas / paleidimas iš naujo
Tęskite konfigūruoti sinchronizavimo parametrus aparate su serverio funkcija.
Ryšių žurnalo sinchronizavimo patikra
Galite patikrinti ekrane rodomą ryšių žurnalą, ar sinchronizuojami pritaikytieji parametrai. Šį žurnalą galima atsisiųsti kaip failą.
„Pavojus“ įrašomas kaip lygis, kai serverio aparatas laikinai negali palaikyti ryšio.
„Klaida“ įrašoma kaip lygis, kai viršytas maksimalus užregistruojamų duomenų kiekis arba nepavyksta autentifikuoti su serverio aparatu.
Paprasti sinchronizavimo parametrai
Pritaikytųjų parametrų sinchronizavimą prie to pačio maršrutizatoriaus prijungtiems daugiafunkciams „Canon“ spausdintuvams galima paleisti iš valdymo skydelio.
Kliento aparatui:
Paspauskite   <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  nustatykite <Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas (klientas)> į <Įjungti>.
Vartotojo tapatybės patvirtinimas turi būti įjungtas kaip autentifikavimo metodas.
Pastaba dėl sinchronizavimo nutraukimo
Jei kliento aparatas nutraukia pritaikytųjų parametrų sinchronizavimą, kliento aparatas nebegali gauti kiekvieno serverio aparate užregistruoto vartotojo parametrų. Todėl atkreipkite dėmesį, kad aparato, kuris buvo kliento aparatas, suasmeninti duomenys gali nebūti naujausi duomenys po to, kai buvo atšauktas pritaikytųjų parametrų sinchronizavimas.
6W24-0C5