<Vartotojų valdymas>

Galite konfigūruoti aparato vartotojų valdymo naudojant autentifikavimo taikomąją programą parametrus.
<Keisti slaptažodį>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Aparate užregistruoti vartotojai gali pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Šis parametras nerodomas vartotojams, kurie prisijungė turėdami administratoriaus teises.
<Autentifikavimo vartotojo įregistravimas/redagavimas>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, kad užregistruotumėte aparato vartotojus ir nurodytumėte vartotojų informaciją, pavyzdžiui, slaptažodį ir teisių lygį. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
<Vartotojo autentifik. naudojimas>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar įjungti asmeninio autentifikavimo valdymo funkciją. Taip pat galite pasirinkti, kuris prisijungimo būdas bus naudojamas atliekant vartotojo autentifikavimą. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
<Įsiregistravusių vartotojų skaičius talpykloje>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>  <Autentifikavimas klaviatūra>
Pasirinkite, ar rodyti ankščiau prisijungusių vartotojų vardus prisijungimo ekrano išplečiamajame sąraše. Pasirinkite <0> kad paslėptumėte prisijungimo istoriją, ir pasirinkite <1>, kad būtų rodomas tik paskutinio prisijungusio vartotojo vardas. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
<Slaptaž. keitimo parametrų meniu mygtuko rodymas>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>  <Autentifikavimas klaviatūra>
Pasirinkite, ar leisti vartotojams keisti slaptažodžius naudojant prisijungimo ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą . Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
<Naudoti skaičių mygtukus autentifikuojantis>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>  <Autentifikavimas klaviatūra>
Jei vartotojo vardą ir slaptažodį sudaro tik skaičiai, autentifikavimą galima atlikti tik naudojant skaičių mygtukus.
<Įsiregistravimo ekrano rodymo parametrai>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Nurodykite, kada rodyti prijungimo ekraną, pasirinkdami parinktį „kai pradedama naudoti aparatą“ arba „paspaudus funkcijos mygtuką“. Jei pasirinkta parinktis „paspaudus funkcijos mygtuką“, galite nurodyti funkcijas, kurias naudodamas vartotojas turi būti prisijungęs. Nustatymas, kada rodyti prisijungimo ekraną
<Apribotinos funkcijos>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar apriboti tam tikrų funkcijų naudojimą, kai įjungta asmeninio autentifikavimo valdymo funkcija. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
<Užduoties apriboj. iš nuotol. aparato be vart. autent.>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar taikyti asmeninio autentifikavimo valdymo funkciją spausdinant, siunčiant faksogramas ir kompiuteriu skenuojant nuotoliniu būdu. Asmeninio tapatybės nustatymo naudojimas spausdinimui / faksui / nuotoliniam nuskaitymui naudojant kompiuterį valdyti
<Numatytasis vaidmuo registruojant vartotoją>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite vaidmenį, kuris bus taikomas vartotojams tada, kai nėra nustatyta teisių. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
<Vart. vardo raidžių atitikimas>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar vartotojų vardai bus vedami skiriant didžiąsias ir mažąsias raides.
<Sistemos valdytojo informacijos parametrai>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>
Nustatykite aparato sistemos administratoriaus informaciją. Sistemos valdytojo ID ir PIN keitimas
<Skyrių ID valdymas>
  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>
Pasirinkite, ar tvarkyti vartotojų grupes priskiriant vartotojus prie skyriaus ID. Skyriaus ID valdymo parametrų konfigūravimas
6W24-0FR