Vartotojo duomenų importavimas / eksportavimas

Galite aparate saugomą vartotojų informaciją įrašyti į kompiuterį (eksportuoti) ir įkelti vartotojų informaciją iš kitų aparatų į naudojamą aparatą (importuoti). Tai naudinga, jei norite vienu metu užregistruoti kelis vartotojus.
Daugiau informacijos apie CSV failo redagavimą importavimui rasite skyriuje „Vartotojo informacijos pridėjimas ir redagavimas CSV faile“.
Jei importuojamame CSV faile yra besidubliuojančių duomenų, pirmenybė bus suteikta ir užregistruota bus pirmiau nuskaityta tų duomenų versija.
Rekomenduojama užregistruotus / redaguotus vartotojų duomenis eksportuoti sukuriant atsarginę kopiją.

Vartotojo duomenų eksportavimas

1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [User Management]  [Authentication Management].
4
Spustelėkite [Export].
5
Pasirinkite failo formatą ir spustelėkite [Start Export].
Vartotojo informacija sukuriama ir eksportuojama tokio formato failu, kurį galima naudoti „User Authentication“ (vartotojo tapatybės patvirtinimui). Failo plėtinys yra .csv.
6
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti failą.
Įrašomas csv failas.

Automatinis vartotojo duomenų importavimas

Vartotojų duomenis galite naujinti automatiškai reguliariai importuodami nurodytoje vietoje laikomus failus.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [User Management]  [Authentication Management].
4
Spustelėkite [Import]  [Auto Import Settings...].
5
Pažymėkite žymės langelį [Use auto import] ir nurodykite reikiamus parametrus.
[Auto import at the same time settings are updated]
Spustelėkite mygtuką [Update], norėdami pradėti importuoti.
[Host Name:]
Įveskite serverio, į kurį bus kreipiamasi, pagrindinio kompiuterio vardą ir kelią, kuriam būtinas tapatybės patvirtinimas.
Pavyzdys:
\\Host Name (pagrindinio kompiuterio pavadinimas)
\\IP Address\Shared Folder Name (IP adresas\Bendrinamo aplanko pavadinimas)
[File Path:]
Įveskite kelią iki importavimui skirto failo.
[User Name:]/[Password:]
Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungimui prie kompiuterio, kuriame laikomas importavimui skirtas failas.
[File Update Confirmation Interval:]
Galite minutėmis nurodyti intervalą, kuriam praėjus bus ti(krinami importavimui skirti failai.
Jei operacijos negalima atlikti nurodytu laiku, nes aparatas išjungtas arba veikia budėjimo režimu, operacija atliekama ir informacija apie tai pateikiama aparatui atsibudus.
[Import Method:]
Pasirinkite, ar bus importuojami tik atnaujinti ar pridėti vartotojų duomenys, ar visi vartotojų duomenys.
Jei pasirinksite „[Perform full import]“, o vartotojas tokiu pačiu vardu jau užregistruotas, vartotojo informacija bus perrašoma.
Importuodami vartotojo, kuris pasiekia Išplėstinė sritis naudodamas SMB, informaciją, nurodykite atitinkamą reikšmę stulpelyje „password“. Eksportuojant duomenis iš vieno aparato ir importuojant į kitą neatlikus aukščiau pateiktos operacijos, tapatybės patvirtinimas gali nepavykti. (Eksportavus gaunama reikšmė yra „********“.)
Atliekant pilną importavimą, visi importuojamuose failuose nepateikti vartotojai ištrinami iš aparato. Vis dėlto „-----“ ir „Administrator“, kurie užregistruojami pagal numatytuosius nustatymus, liks net jei neįtraukti importuojamuose failuose.
„User Authentication Format“ yra vienintelis palaikomas failo formatas. Taip pat būtinas stulpelis „uid“.
Atkreipkite dėmesį, kad jei naudojate serverį, kuris nepalaiko užšifruotos SMBv3.0 komunikacijos, gaunami vartotojų duomenys komunikacijos takais keliauja neužšifruoti.
6
Spustelėkite [Test Connection], įsitikinkite, kad galite prisijungti, tada spustelėkite [Update].

Vartotojo duomenų importavimas rankiniu būdu

Duomenis importavimui nurodyti bei naujinti vartotojų informaciją galite ir rankiniu būdu.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [User Management] [Authentication Management].
4
Spustelėkite [Import]  [Manual Import Settings...]
5
Nurodykite reikiamus parametrus.
[File Path:]
Nurodykite kelią iki importavimui skirto failo.
[File Format:]
Pasirinkite importuojamo failo formatą.
<Simple Device Login Format>:
Importuoja vartotojo informaciją, eksportuotą iš „Canon“ aparato naudojant SSO-H vietinio įrenginio tapatybės nustatymą. Failo plėtinys yra .ldif.
<User Access Control for Advanced Space Format>:
Importuoja vartotojo informaciją, eksportuotą iš „Canon“ aparato naudojant Išplėstinė sritis vartotojo prieigos kontrolę. Failo plėtinys yra .csv.
<User Authentication Format>:
Importuojama vartotojo informacija sukuriama tokio formato failu, kurį galima naudoti „User Authentication“ (vartotojo tapatybės patvirtinimui). Failo plėtinys yra .csv.
[Import Method:]
Pasirinkite, ar bus importuojami tik atnaujinti ar pridėti vartotojų duomenys, ar visi vartotojų duomenys.
Jei pasirinksite „[Perform full import]“, o vartotojas tokiu pačiu vardu jau užregistruotas, vartotojo informacija bus perrašoma.
Importuodami vartotojo, kuris pasiekia Išplėstinė sritis naudodamas SMB, informaciją, nurodykite atitinkamą reikšmę stulpelyje „password“. Eksportuojant duomenis iš vieno aparato ir importuojant į kitą neatlikus aukščiau pateiktos operacijos, tapatybės patvirtinimas gali nepavykti. (Eksportavus gaunama reikšmė yra „********“.)
Atliekant pilną importavimą, visi importuojamuose failuose nepateikti vartotojai ištrinami iš aparato. Vis dėlto „-----“ ir „Administrator“, kurie užregistruojami pagal numatytuosius nustatymus, liks net jei neįtraukti importuojamuose failuose.
[Application Timing:]
Pasirinkite [Apply immediately] arba [Specify the date and time]. Jei pasirinksite [Specify the date and time], įveskite pageidaujamą datą ir laiką arba tik laiką.
Jei vartotojo informacijos negalima parodytu nurodytu laiku, nes aparatas išjungtas arba veikia budėjimo režimu, informacija parodoma aparatui atsibudus.
6
Spustelėkite [Start Import]
Jei skyriaus ID (dept_id) ir PIN (dept_pin) parašyti importuotame CSV faile, baigus importuoti bus rodomas pranešimas [Check Unregistered Department ID]. Atlikite skyriaus ID registravimą.
6W24-08U