Tiesioginis prijungimas

Net jei aplinkoje nėra belaidžio LAN maršrutizatoriaus, vis tiek galite tiesiogiai prijungti savo mobilųjį įrenginį prie aparato naudodami prieigos taško režimą arba funkciją „Wi-Fi Direct“, kuri leidžia prijungti įrenginį prie aparato nekonfigūruojant sudėtingų parametrų.

Pasiruošimas prisijungti tiesiogiai

Naudodami „Access Point Mode“ užmegzkite ryšį tokia tvarka.
 
 
Patikrinkite aparato tinklo parametrus.
Paspauskite   <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <IPv4 parametrai>  nustatykite parametro <IPv4 naudojimas> reikšmę <Įjungt.>.
 
 
 
 
Paruoškite mobilųjį įrenginį.
Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ryšį.
 
 
Paruoškite aparatą prijungimui.
Paspauskite   <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>  nustatykite parametro <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmę <Įjungt.>.
Paspauskite   <Nuostatos> <Tinklas> <Tiesioginio ryšio parametrai> pasirinkite tiesioginio ryšio tipą dalyje <Tiesioginio ryšio tipas>.
Paspauskite <Mobiliųjų portalas> (Ekranas <Pagrindinis> <Tiesioginis ryšys>  <Įjungti>.
Jei pasirinktos reikšmės <Belaidis LAN> arba <Laid. LAN+ belaidis LAN> dalyje <Sąsajos pasirinkimas>, <„Wi-Fi Direct“> negalima pasirinkti laukelyje <Tiesioginio ryšio tipas>. <Sąsajos pasirinkimas>
Jei nustatyta parametro <Automatinis tiesioginio ryšio įjung./išjung. įsiregistruojant/išsiregistruojant> reikšmė <Įjungt.> dalyje <Asmeninio SSID ir tinklo rakto parametrai>, tiesioginiai ryšius galima užmegzti, kai prisijungiama nepaspaudus <Mobiliųjų portalas> <Tiesioginis ryšys> <Įjungti>. <Asmeninio SSID ir tinklo rakto parametrai>
Išsamios informacijos, kaip naudoti „Canon PRINT Business“, ieškokite susijusiuose vadovuose. (https://global.canon/gomp/)
Jei jutiklinio pulto ekrano viršuje rodomas pranešimas <Negalima naudoti su esamais parametrais. Kreipkitės į sistemos valdytoją.> ir negalima paspausti <Įjungti>, patvirtinkite, kad nustatyta parametro <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmė <Įjungt.>. Jei nustatyta parametro <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmė <Įjungt.>, tačiau negalima paspausti <Įjungti>, pakeiskite IP adresą dalyje <Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>. <Tiesioginio ryšio naudojimas> <Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>
Kai naudojamas prieigos taško režimas, jei aparatas paleidžiamas nustačius parametro <Visada įjungti, jei nurodytas SSID/tinklo raktas> reikšmę <Įjungt.>, tiesioginius ryšius galima užmegzti nepaspaudus <Mobiliųjų portalas>  <Įjungti>. <Visada įjungti, jei nurodytas SSID/tinklo raktas>

Tiesioginis prijungimas (prieigos taško režimas)

Ryšio tarp aparato ir mobiliojo įrenginio užmezgimas šiek tiek užtrunka.

Prijungimas rankiniu būdu

1
Kai pasirinkote aparatą kaip ryšio adresatą, sukonfigūruokite belaidžio LAN parametrus mobiliajame įrenginyje, naudodami SSID ir tinklo rakto informaciją, rodomą aparato jutiklinio pulto ekrane.
2
Atlikę norimas operacijas, paspauskite <Atsijungti>.

Prisijungimas naudojant QR kodą

Skirta „Canon PRINT Business“
1
Paleiskite „Canon PRINT Business“ mobiliajame įrenginyje.
2
Nuskaitykite aparato jutiklinio pulto ekrane rodomą QR kodą.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite <Atsijungti>.
Jei nepavyksta nuskaityti QR kodo, atnaujinkite „Canon PRINT Business“ iki naujausios versijos.
Kai naudojami įrenginiai, kuriuose veikia „iOS“ („iOS11“ ar naujesnė versija)
1
Paleiskite standartinę kameros programėlę „iOS“ įrenginyje.
2
Nuskaitykite aparato jutiklinio pulto ekrane rodomą QR kodą.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite <Atsijungti>.

Tiesioginis prijungimas („Wi-Fi Direct“)

Prisijungimas prie aparato naudojant mobilųjį įrenginį

1
Užmegzkite tiesioginį ryšį mobiliajame įrenginyje.
Mobiliojo įrenginio „Wi-Fi“ parametrų ekrane atidarykite „Wi-Fi Direct“ ekraną ir pasirinkite aparatą iš aptiktų „Wi-Fi Direct“ įrenginių sąrašo.
Aparato jutiklinio pulto ekrane parodomas pranešimas, kuriame teigiama, kad iš mobiliojo įrenginio gauta ryšio užklausa.
2
Aparato jutiklinio pulto ekrane paspauskite <Taip>.
Pradedamas ryšys tarp aparato ir mobiliojo įrenginio.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite <Atsijungti>.

Prijungimas prie mobiliojo įrenginio iš aparato.

1
Sąraše, rodomame jutiklinio pulto ekrane, paspauskite įrenginio, kurį norite tiesiogiai prijungti, pavadinimą, tada paspauskite <Prisijungti>.
Parodomas ekranas, kuriame pasirenkama, ar leisti užmegzti ryšį su mobiliuoju įrenginių.
2
Mobiliojo įrenginio ekrane bakstelėkite [Taip].
Pradedamas ryšys tarp aparato ir mobiliojo įrenginio.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite <Atsijungti>.
PATARIMAI
Norėdami peržiūrėti prijungtus mobiliuosius įrenginius, paspauskite <Mob. įreng. info> ekrane <Tiesioginis ryšys>.
Naudojant tiesioginį prijungimą, atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį įrenginį, gali būti, kad negalėsite prisijungti prie interneto.
Ryšio laukimo būsena baigiasi, jei belaidis ryšys neužmezgamas mobiliajame įrenginyje per penkias minutes nuo tada, kai parodomas įrenginio pavadinimas.
Jeigu būsena neperduodant duomenų iš mobiliojo įrenginio į aparatą ir atvirkščiai tęsiasi tiesiogiai prijungus, ryšys gali nutrūkti.
Tiesiogiai prijungus, energijos taupymo miego režimu našumas sumažėja.
Baigę norimą operaciją, būtinai nutraukite ryšį tarp aparato ir mobiliojo įrenginio. Jeigu liksite prisijungę, sumažės energijos taupymo našumas miego režimu.
Jei naudojate tiesioginį prisijungimą, nenustatykite IP adreso mobiliajame įrenginyje rankiniu būdu. Tai padarius po tiesioginio prisijungimo gali nebepavykti užtikrinti tinkamo ryšio.
6W24-082