Atskirai nuskaitytų originalų siuntimas / įrašymas kartu (sujungimo režimas)

 
Net jei turite daugiau originalų nei telpa į tiektuvą iš karto, originalus galite nuskaityti atskirai ir siųsti / įrašyti juos kaip dokumentų grupę. Originalus, nuskaitytus tiek tiektuve, tiek ekspoziciniu stiklu, galima siųsti / įrašyti vienu metu.
1
Padėkite pirmą originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus. Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
5
Paspauskite <Parinktys> <Užduočių sujungimas>  <Uždaryti>.
6
Paspauskite  , kad nuskaitytumėte originalą.
Kai nuskaitymas baigtas, rodomas ekranas, raginantis nuskaityti kitą originalą.
Jei originalus įdedate į tiektuvą, baigę nuskaityti kiekvieną grupę, paimkite nuskaitytus originalus nuo originalų išvesties dėklo.
7
Įdėkite kitą originalą ir paspauskite .
Kartokite šį veiksmą, kol baigsite nuskaityti visus originalus.
Jei norite pakeisti nuskaitymo parametrus, paspauskite <Parametrų keitimas>.
Jei įdėsite į tiektuvą skirtingų formatų originalus, nustatykite <Skirt. formatų originalai> režimą. Skirtingų formatų originalų siuntimas / įrašymas kartu (skirtingo formato originalai)
Jei norite nuskaityti vienpusius ir dvipusius originalus ir išsaugoti juos kaip dvipusius dokumentus, padalinkite originalus į vienpusių ir dvipusių originalų grupes. Pavyzdžiui, jei pirmąjį komplektą sudaro dvipusiai originalai, nustatykite <2-pusis originalas> režimą. Paskui teks rankiniu būdu nustatyti ar ašaukti <2-pusis originalas> režimą norint nuskaityti kiekvieną originalų grupę.
Galima naudoti šias funkcijas dalyje <Parametrų keitimas>, <Skenavimas ir siuntimas>: Turite iš anksto nustatyti reikiamus nuskaitymo parametrus, nes negalite pakeisti kitų funkcijų užduočių sujungimas režimu.
<Spalvos pasirinkimas>
<Skenavimo formatas>
<2-pusis originalas>
<Tankis>
<Originalo tipas>
Galima naudoti šias funkcijas dalyje <Parametrų keitimas>, jei <Skenav. ir išsaug.> adresatas yra <Tinklas> ar <Atmint. laikmena>. Turite iš anksto nustatyti reikiamus nuskaitymo parametrus, nes negalite pakeisti kitų funkcijų užduočių sujungimas režimu.
<Spalvos pasirinkimas>
<Skenavimo formatas>
<2-pusis originalas>
<Tankis>
<Originalo tipas>
8
Paspauskite <Pradėti siųsti>.
Visi nuskaityti dokumentai yra sujungiami į vieną ir siunčiami / išsaugomi nurodytoje vietoje.
6W24-06W