Originalų nuskaitymas programoje

Šiame skyriuje aprašomas originalo nuskaitymo būdas, paleidus Color Network ScanGear 2 programoje. Jei norite nuskaityti tik dalį dokumento, nurodykite reikiamą sritį.
Valdymo skyde
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
Norėdami nurodyti nuskaitymo sritį, padėkite originalą ant ekspozicinio stiklo.
Norėdami nuskaityti kelis puslapius iš eilės, įdėkite originalus į tiektuvą.
2
Paspauskite <Skeneris>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Paspauskite <Prisijungti>.
Dabar esate pasirengę nuskaityti kompiuteriu.
Prisijungimo būsenos metu kitos funkcijos, pvz., kopijavimas, negalimos.
Taip pat galite nustatyti, kad aparatas autpmatiškai prisijungų prie tinklo. <Automatinis prisijungimas>
Kompiuteriu
4
Programos meniu pasirinkite nuskaitymo pradžios komandą.
Color Network ScanGear 2 paleidžiama. Daugiau informacijos žr. keikvienos programos instrukcijose.
5
Dalyje [Scanning Method], skirtuke [Basic Settings] pasirinkite vietą, kur padėtas originalas.
Jei dokumentas padėtas ant ekspozicinio stiklo, pasirinkite [Platen Glass].
Įdėdami vienpusį originalą į tiektuvą, pasirinkite [Feeder (1-sided)]. Jei norite naudoti dvipusius originalus, pasirinkite [Feeder (2-sided)].
6
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus.
Galite nurodyti nuskaitymo spalvą, skiriamąją gebą ir originalo formatą. Spustelėję [Advanced Settings] skirtuką galėsite išsamiai nustatyti parametrus, pavyzdžiui, originalo padėtį. Daugiau informacijos rasite Color Network ScanGear 2 žinyne.
7
Spustelėkite [Scan] (Įtraukti adresatą).
Pradedamas originalo nuskaitymas.
Kai nuskaitymas baigtas, Color Network ScanGear 2 ekranas uždaromas, o nuskaitytas originalas rodomas programos ekrane.
Baigę nuskaitymo veiksmus, paspauskite <Atsijungti> <Skeneris> ekrane.
Taip pat galite nustatyti, kad aparatas automatiškai prisijungtų prie tinklo. <Automatinis atsijungimas>
6W24-079