<Bendrieji>

Šiame skirsnyje aprašomi funkcijų parametrai, pavyzdžiui, popieriaus tiektuvo parametrai, popieriaus išvesties parametrai, spausdinimo parametrai, skenavimo parametrai ir failo generavimo parametrai.
Atsižvelgiant į prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, kai kurie parametrai gali būti nerodomi.
<Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Galite konfigūruoti popieriaus šaltinį, kuris bus naudojamas kopijuojant / spausdinant, kai nustatyta parametro <Popieriaus pasirinkimas> reikšmė <Autom.>. Šis parametras taip pat veikia, kai dabartiniame popieriaus šaltinyje baigiasi popierius kopijavimo / skenavimo metu. Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas konkrečiai funkcijai
<Popieriaus tiekimo metodo perjungimas>
 <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Kai įprastai naudojate popierių su logotipais, pvz. iš anksto paruoštus blankus, kai spausdinate tiek vienpusius, tiek dvipusius spaudinius, galite nustatyti šio parametro reikšmę <Spausd. pus. pirm.>, kad atspausdintumėte tiek vienpusių, tiek dvipusių spaudinių pirmą puslapį nekeisdami popieriaus padėties. Iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimas
<Pristabdytos užduoties laiko pabaiga>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.> ir užduotis sustabdoma, nes trūksta popieriaus ir pan., aparatas automatiškai pradeda spausdinti kitą užduotį praėjus nurodytam laikotarpiui.
<Job Separator Between Jobs>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametr.>
Tai suteikia galimybę prieš pradedant kiekvieną užduotį įdėti nurodyto popieriaus, kai iš eilės spausdinamos kelios užduotys.
<Job Separator Between Copies>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametr.>
Tai suteikia galimybę įdėti nurodyto popieriaus spausdinant kiekvieną kopijų rinkinį, kad jie būtų atskirti. Nustačius šią funkciją, popierius įdedamas tada, kai spausdinama rūšiavimo (puslapių eilės tvarka), postūmio ar susegimo režimais.
<Spausdinimo pirmumas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>
Galima nustatyti, kad užduotis, kuriai nustatytas didesnis pirmumas, būtų spausdinama atlikus apdorojamą užduotį.
<2-pusis spausdinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>  <Numatytieji ataskaitos spausdinimo parametrai>
Galite nurodyti dvipusio spausdinimo režimą, kai reikia spausdinti ataskaitas, pavyzdžiui, siuntimo ataskaitą ir ryšio valdymo ataskaitą.
<Automatinis pristabdytų užduočių naikinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.> ir užduotis sustabdoma dėl popieriaus strigties ir pan., aparatas automatiškai panaikina užduotį praėjus nurodytam laikotarpiui.
<Atkūrimo po strigties tiektuve būdas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Skenavimo parametrai>
Galite nustatyti, ar spausdinimas bus pradėtas nuo pirmo originalo puslapio ar nuo puslapio, kurį apdorojant buvo nutrauktas skenavimas dėl popieriaus strigties tiektuve.
<Spartos/vaizdo kokyb. pirmumas nespalv. skenuojant>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Skenavimo parametrai>
Galite nustatyti, ar didesnis prioritetas turi būti skiriamas nuskaitymo greičiui, ar vaizdo kokybei, kai atliekamas nespalvotas skenavimas.
<Gamos reikšmė nuotol. skenavimui>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Skenavimo parametrai>
Galite nustatyti gama reikšmę, kuri bus naudojama spalvotiems dokumentams nuskenuoti į jūsų kompiuterį, kai naudojama skenavimo tinkle funkcija. Pasirinkite gama reikšmę, kuri labiausiai atitinka jūsų kompiuterio parametrus, kad galėtumėte atspausdinti optimalaus tankio dokumentą.
<Automatinis prisijungimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Skenavimo parametrai>
Nustatykite šio parametro reikšmę <Įjungt.>, kad galėtumėte automatiškai įjungti nuotolinio skaitytuvo funkciją paspaudę <Skeneris> (Ekranas <Pagrindinis>).
<Automatinis atsijungimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Skenavimo parametrai>
Jei aparatas prijungtas prie internetinio tinklo, negalima skenuoti naudojant funkcijas <Kopija> arba <Skenavimas ir išsaugojimas>. Nustačius parametro <Automatinis atsijungimas> reikšmę <Įjungt.>, aparatas automatiškai atjungiamas nuo tinklo, kai baigiasi <Auto Reset Time>, nustatytas dalyje <Nuostatos> (parametrai / įregistravimas).
<Atvaizdo kokybės lygis nustačius Kompakt.>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Jei kaip failo formatą pasirenkate PDF/XPS (kompaktiškas), kai naudojate režimus <Skenavimas ir siuntimas> ir <Skenavimas ir išsaugojimas>, galite nustatyti dokumento vaizdo kokybės lygį.
<OCR (paieška tekste) parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Jei kaip failo formatą pasirenkate <PDF>, <XPS> arba <OOXML> ir nurodote parinktį <OCR (paieška tekste)>, galite nustatyti išmaniojo skenavimo parametrą ir nurodyti automatiniame (OCR) failo pavadinime naudojamų ženklų skaičių. Išmanusis skenavimas yra režimas, kuris nustato teksto kryptį ir pasuka duomenis, kad dokumento padėtis būtų tinkama, kai jis peržiūrimas kompiuteryje. Automatinis (OCR) failo pavadinimas yra režimas, kuris automatiškai naudoja pirmą OCR nuskenuotą dokumento tekstą kaip failo pavadinimą. Automatinis (OCR) failo pavadinimas nurodomas skenavimo ir siuntimo ekrano dalyje <Failo pavadinim.>, skiltyje <Parinktys>. Failo pavadinimo nustatymas
<Atpažinimo ir nuglotninimo parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Galite keisti originale esančių kontūrinių piešinių atpažinimo lygį, kai kuriate failą su linijiniais grafiniais atvaizdais.
<OOXML parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Kai kuriate failus „Office Open XML“ failų formatu, galite nurodyti fono vaizdo lygį, spalvoto vaizdo atpažinimo lygį ir spalvoto vaizdo linijų pločio atpažinimo funkciją.
<Įtraukti fono atvaizdus į „Word“ failą>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Kai kuriate „Word“ failus iš nuskenuotų originalų, galite panaikinti kaip foną aptiktą vaizdą „Word“ failuose. Tai leidžia lengviau redaguoti „Word“ failus, nes panaikinami nereikalingi vaizdai.
<Minimalios PDF versijos nurodymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Galite nurodyti minimalią versiją, kuri priskiriama kuriant PDF failus.
<Formatuoti PDF į PDF/A>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Galite kurti PDF failus, kurie atitinka PDF/A-1b formato standartą. Šis formatas gali būti saugojamas ilgą laiką, nes jis užtikrina tokią pačią PDF vaizdo kokybę nepriklausomai nuo aparato ir peržiūros programinės įrangos.
Šis parametras susijęs su toliau išvardytais numatytaisiais parametrais:
<Failo formatas> dalyje <Skenavimas ir siuntimas>
<Failo formatas> dalyje <Skenavimas ir išsaugojimas>
<Failo formatas> dalyje <Persiuntimo parametrai>
<Užšifruoto PDF 256 bitų AES parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Failo generavimas>
Kai kuriate užšifruotą PDF failą, kaip PDF šifravimo lygį galite pasirinkti <Acrobat 3.0 arba naujesnė/40 bitų RC4>, <Acrobat 6.0 arba naujesnė/128 bitų RC4>, <Acrobat 7.0 arba naujesnė/128 bitų AES> arba <Acrobat 10.0 ar lygiavrt./256 bitų AES>. Jei kaip šifravimo lygį norite naudoti <Acrobat 9.0 ar lygiavert./256 bitų AES>, o ne <Acrobat 10.0 ar lygiavrt./256 bitų AES>, naudodami šį parametrą pakeiskite galimus pasirinkimus.
<Informacija naudojama LDAP serveriui autentifikuoti>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie LDAP serverio.
<Informacija naudojama SMTP serveriui autentifikuoti>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie SMTP serverio.
<Informacija naudojama failų siuntim./naršym. autent.>
  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie failų serverio.
6W24-0F9