<Priežiūra>

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip naudoti pagrindinio įrenginio ir tiektuvo automatinio valymo funkciją.
<Valyti tiektuvą>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>
Jei ant originalų, nuskenuotų naudojant tiektuvą, arba atspausdinto popieriaus atsirado ruožų, atlikite procedūrą <Valyti tiektuvą>. Tiektuvo valymas
<Valyti perkėlimo velenėlį>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>
Jei galinė išspausdinto popieriaus pusė ištepta, pagal poreikį vykdykite operaciją <Valyti perkėlimo velenėlį>.
<Valyti būgną>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>
Kai aparatas naudojamas iškart po įrengimo ar ilgai nenaudotas, kai nuolat naudojamas specialus popierius aukštos temperatūros ir didelės drėgmės aplinkoje, išspausdinti atvaizdai gali būti blankūs arba iškreipti. Jei išspausdinti atvaizdai blankūs arba iškreipti, pagal poreikį atlikite automatinį būgno valymą.
<Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>
Jei atspausdintas popierius yra purvinas, atlikite procedūrą <Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>.
<Pakeiskite dažų kasetę>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>  <Priežiūros metodo patikrinimas>
Paleidžiamas pavyzdinis vaizdo įrašas, kuriama paaiškinama, kaip pakeisti dažų kasetes. Galite peržiūrėti šį pavyzdinį vaizdo įrašą net tada, kai segtukų įdėti nereikia, kad iš anksto suprastumėte procesą.
<Įstrigusio popieriaus išėmimas (pavyzdys)>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>  <Priežiūros metodo patikrinimas>
Paleidžiamas pavyzdinis vaizdo įrašas, kuriama paaiškinama, kaip pašalinti įstrigusį popierių. Galite peržiūrėti šį pavyzdinį vaizdo įrašą net tada, kai popierius nėra įstrigęs, kad iš anksto suprastumėte procesą.
<Būgno mazgas>
  <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>  <Inicijuoti pakeitus dalis>
Pakeitę būgno mazgą, atlikite operaciją <Būgno mazgas>, kad įvyktų inicijavimas.
6W24-0F7