Parametrai / įregistravimas

Konfigūruojant šiame skyriuje aprašytus parametrus galima pritaikyti aparatą pagal savo aplinką ir poreikius. Norėdami pradėti konfigūruoti, paspauskite .
Šiame skyriuje aprašyta, ką konfigūruoja kiekvienas parametro meniu elementas.
Kai kurie parametrai, atsižvelgiant į aparate sumontuotos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, gali būti nerodomi.
Atsižvelgiant į parametrus, kai kurie pakeitimai gali būti pritaikyti ne iš karto. Tokiu atveju būtina atlikti vieną iš toliau išvardytų veiksmų.
Ekrane paspauskite <Taip>, šitaip patvirtindami, kad norite atlikti pakeitimus.
Paspauskite   <Par. keit. taikymas>.
Iš naujo įjunkite aparatą.

<Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai>

Kai vartotojo autentifikacija (Vartotojų valdymas) įjungta, <Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai> rodomi ekrane po to, kai paspaudžiate ir prisijungiate su administratoriaus teisėmis. Jei pasirenkate <Asmeniniai parametrai> ir pakeičiate galimus personalizuoti elementus, parametrai registruojami kaip asmeniniai prie aparato prisijungusio vartotojo parametrai (Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas). Jei pasirenkate <Aparato parametrai>, parametrai registruojami kaip aparato parametrai. Jei prisijungiate kaip vartotojas be administratoriaus teisių, kaip ir <Asmeniniai parametrai> atveju, jei pakeičiate galimus personalizuoti elementus, jie registruojami kaip asmeniniai parametrai, o ne kaip įrenginio parametrai.
6W24-0C9