Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas

Kiekvienas prisijungęs vartotojas gali pritaikyti šiuos elementus.
Kategorija
Parametro reikšmė
Atitinkami parametrai
Ekrano kalba*1*2
Ekrano kalba ir klaviatūros išdėstymas
Pasiekiamumas*1*2
Rakto pasikartojimo parametrai
Ekrano spalvų sukeitimas
Pradinis ekranas*1*2
Ekranas, rodomas prisijungus
Pagrindinis*1*2
Asmeniniai mygtukai
Laiko juosta*3*5
Ekrano Pagrindinis parametrai
Tinklas
SSID, tinklo raktas, Automatinis tiesioginio ryšio įjung./išjung. įsiregistruojant/išsiregistruojant
Numatytieji užduočių parametrai*1*2*3
Kopija
Faksas
Skenavimas ir siuntimas*4
Skenavimas ir išsaugojimas*4
Saugomų failų pasiek.
Spartieji klavišai*1*2
Kopija
Faksas
Skenavimas ir siuntimas
Ankstesni parametr.*1*3*5
Kopija
Faksas
Skenavimas ir siuntimas*4
Adresų knyga
Asmeninių adresų sąrašai*1
Grupės adresų knygos*1*6 (vartotojų grupių adresų sąrašas 01–50)
Sąrašo elementų tvarkos keitimo sąlygos*5
Skenavimas ir išsaugojimas
Saugomų failų pasiek.
Spausdinti
Automatinis spausdinimas po prisijungimo parametrų
Autom. vartotojo užduočių spausdinimas įsiregistravus
Kita
„Keychain“*1
-
*1. Pašalinta nurodžius <Seniausių vartotojo parametrų naikinimas>. <Veiksmas, kai viršijamas maks. vartotojų skaičius>
*2. Kai kliento aparatas pirmą kartą sinchronizuoja pritaikytuosius parametrus, šis elementas negali būti baigtas sinchronizuoti tol, kol aparatas nebus paleistas.
*3. Sinchronizuojant pritaikytuosius parametrus šį elementą galima nurodyti atskiriems aparatams, su kuriais bendrinami duomenys (imageRUNNER ADVANCE aparatui su serverio funkcija būtini kiti serverio aparato parametrai).
*4. Net jei nustatyta, kad šis elementas bus naudojamas bendrai, adresatai paliekami tušti ir nesinchronizuojami.
*5. Šio elemento negalima importuoti iš kito aparato ar į jį eksportuoti. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
*6. Būtina naudotis įsiregistravimo paslauga, kuri palaiko grupavimo funkciją (šią funkciją palaiko vartotojo autentifikavimas).

Elementai, kurių negalima pritaikyti, tačiau galima sinchronizuoti sinchronizuojant pritaikytuosius parametrus

Toliau pateiktų elementų negalima pritaikyti, tačiau juos bendrai gali naudoti keli „Canon“ daugiafunkciai spausdintuvai sinchronizuojant pritaikytuosius parametrus.
Adresatas vartotojų grupių adresų sąrašams bendrinti Adresatų registravimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
Ekrano Pagrindinis parametrai (neprisijungus) Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas
Nustatykite <Shared across All Devices>, kad bendrintumėte parametrus <Bendrinamas> ir <Užsklandos parametrai> (neprisijungus), priklausančius ekranui <Pagrindinis>, su visais kliento aparatais sinchronizuojant pritaikytuosius parametrus. Jei šiuos parametrus norite tvarkyti kiekvienam kliento aparatui atskirai, pasirinkite <Device-Specific (Not Shared)> paleisdami paslaugą pirmą kartą (kai prie serverio aparato nėra prijungtas nė vienas kliento aparatas). Duomenis galima inicijuoti, jei paleidus paslaugą pakeičiama duomenų bendrinimo aprėptis (imageRUNNER ADVANCE aparatui su serverio funkcija būtini kiti serverio aparato parametrai).
Informacijos apie „keychain“ ieškokite dalyje Vartotojų valdymas.
Jei iškart prisijungus parametrai <Kalbos/klaviatūros perjungimas>, <Pasiekiamumas> ir <Asmeninio SSID ir tinklo rakto parametrai> yra nematomi, juos matysite tada, kai tai taps įmanoma. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Sinchronizavimo nustatymo pradžia.
6W24-0L7