IPv4 adreso nustatymas

IPv4 adresas nustatomas dviem būdais: priskiriamas automatiškai naudojant DHCP ir įvedamas rankiniu būdu. Pasirinkite vieną iš šių būdų pagal savo aplinką. Prireikus atlikite ryšio patikrinimą.

IPv4 adreso nustatymas

1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <IPv4 parametrai>.
3
Paspauskite <IPv4 naudojimas> <Įjungt.> <Gerai>, kad įjungtumėte IPv4 parametrus.
4
Paspauskite <IP adreso parametrai> ir nustatykite IP adresą.
Galite nustatyti ir automatinį, ir rankinį priskyrimą. Nustačius abu ir nustačius <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> kaip <Išjungt.>, rankiniu būdu įvestas IP adresas naudojamas, kai nepavyksta automatiškai nuskaityti IP adreso.
Automatinis priskyrimas naudojant DHCP
Paspauskite <DHCP> ar <Autom. IP>. Pasirinkite vieną iš jų pagal savo tinklo aplinką. Pasirinkus <DHCP> ir <Autom. IP>, pirmenybė teikiama automatiniam priskyrimui naudojant DHCP.
Paspaudus <Autom. IP>, galimas IP adresas automatiškai ieškomas tinkle (LAN) ir priskiriama kiekvieno elemento reikšmė. Ši funkcija priskiria IP adresą nenaudodama DHCP serverio. Tačiau maršrutizatoriaus diapazono neatitinkantis ryšys negalimas.
Aplinkoje, kur negalima naudoti nei <DHCP>, nei <Autom. IP>, pasirinkus kurį nors iš dviejų, įvyksta nenaudingas ryšys, nes aparatas bando patikrinti, ar paslauga teikiama tinkle.
Nustatymas rankine įvestimi
1
Patvirtinkite, kad <DHCP> ir <Autom. IP> atšaukta.
Jei pasirinktas bent vienas, paspauskite mygtuką, kad atšauktumėte.
2
Įveskite IP adresą, potinklio kaukę ir tinklų sietuvo adresą.
Paspauskite mygtuką, atitinkantį kiekvieną įvestį, ir įveskite reikšmes.
5
Paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite   <Taip>.

IPv4 adreso ryšio patikrinimas

Kai aparatas tinkamai prijungtas, „Remote UI“ prisijungimo ekranas gali būti rodomas kompiuteryje. („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas). Ryšio patikrinimą galite atlikti aparato valdymo skyde.
  <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <IPv4 parametrai>  <PING komanda>  Įveskite bet kurio kito naudojamo įrenginio adresą  <Pradėti>
Kai aparatas tinkamai prijungtas, rodomas pranešimas <Atsakymas iš pagrindinio kompiuterio.>.
Net jei IP adresai yra tinkamai nustatyti, bet aparatas prijungtas prie sujungimo šakotuvo, aparatas gali būti neprijungtas prie tinklo. Tokiu atveju atidėkite aparato ryšio pradžios laiką ir bandykite vėl prisijungti. Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas
6W24-00L