Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas

Galite pasirinkti aparato prijungimo prie kompiuterių ir kt. būdą. Galite pasirinkti laidinį LAN, belaidį LAN arba laidinį ir belaidį LAN.
Pasirinkus laidinį ir belaidį LAN, galima prisijungti prie laidinio tinklo (toliau – „laidinis LAN (pagrindinė linija)“) ir prie belaidžio tinklo (toliau – „belaidis LAN (antrinė linija)“).
  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Sąsajos pasirinkimas>  pasirinkite <Laidinis LAN>, <Belaidis LAN> ar <Laidinis LAN + belaidis LAN>  <Gerai>
Pasirinkus <Belaidis LAN> ar <Laidinis LAN + belaidis LAN>
Belaidžio LAN ir negalima naudoti, kai <Energ. sąn. miego režimu> nustatyta kaip <Žem.>. <Energ. sąn. miego režimu>
<Belaidžio LAN parametrai> parametrai anuliuojami.

Atsargumo priemonės naudojant belaidį LAN (antrinė linija)

Pasirinkus <Laidinis LAN + belaidis LAN> galima naudoti visas tinklo funkcijas, konfigūruotas su aparatu, tačiau funkcijos, kurias galima naudoti su belaidžiu LAN (antrine linija), yra ribotos.
Negalima nustatyti belaidžio LAN kaip pagrindinės linijos, o laidinio LAN kaip antrinės linijos.

Funkcijos naudojant belaidį LAN (antrinė linija)

Numatyta, kad belaidis LAN (antrinės linijos) tinklas paprastai naudojamas toliau nurodytiems tikslams.
Spausdinimas, kuris tiesiogiai nurodo aparatą spausdintuvo tvarkyklėje, ir kt.
Siuntimas į failų serverį / Išplėstinė sritis naudojant „WebDAV“ protokolą
Prieiga prie „Remote UI“
Ryšio protokolai (prievadai), išskyrus tuos, kurie naudojami pirmiau nurodytiems tikslams, yra uždaryti ir negali būti naudojami. Daugiau informacijos apie ryšio prievadų numerius rasite Priedų, kuriuos galima naudoti tiesioginiam ryšiui / belaidžiam LAN (antrinė linija), numeriai.
Jei pasirinkote <Laidinis LAN + belaidis LAN>, galite apriboti funkcijas, galimas naudoti su belaidžiu LAN (antrine linija). <Šalutinės linijos funkcijų ribojimas>

Funkcijos, negalimos naudojant belaidį LAN (antrinę liniją)

Toliau nurodytos tinklo funkcijos nenaudojamos su belaidžiu LAN (antrine linija).
Prisijungimas prie kito tinklo per maršrutizatorių
Prisijungimas prie interneto per tarpinį serverį
Periodinis programinės aparatinės įrangos naujinimas
DNS serverio / WINS serverio parametrai
IPv6 adreso parametrai
IEEE802.1X autentifikavimas
„IPSec“
Užkardos parametrai
IP adreso nustatymas per „AutoIP“
Toliau nurodytų funkcijų ir paslaugų negalima naudoti dėl pirmiau nurodytų ribojimų.
Siuntimas į failų serverį / Išplėstinė sritis naudojant SMB protokolą
Periodinis programinės aparatinės įrangos naujinimas
„Active Directory“ serverio autentifikavimo sistemos kūrimas
Belaidžio LAN (antrinės linijos) IP adresas nustatomas <IP adreso parametrai> dalyje <Šalutinės linijos parametrai>. Antrinės linijos IPv4 adreso nustatymas
6W24-008