Failų spausdinimas atminties laikmenoje

Net jei aparatas neprijungtas prie kompiuterio arba jame neįdiegta spausdintuvo tvarkyklė, naudodami aparatą galite atspausdinti atminties laikmenoje įrašytus failus.
1
Paspauskite <Saugomų failų pasiek.>. Ekranas <Pagrindinis>
Jei <Parinkties pasirinkimas prijungiant atminties laikmeną> nustatyta kaip <Įjungt.>, įdėjus atminties laikmeną rodoma <Spausd. iš atm. laikmen.> nuoroda. Paspauskite <Spausd. iš atm. laikmen.> ir pereikite prie 4 veiksmo. <Parinkties pasirinkimas prijungiant atminties laikmeną> Atminties laikmenos įdėjimas
2
Paspauskite <Atmint. laikmena>.
3
Pasirinkite pageidaujamą atminties laikmeną.
Informaciją apie ekrano elementus ir jų naudojimo instrukcijas žr. skyriuje Darbas su failais ir aplankais atminties laikmenoje.
4
Pasirinkite failą ir paspauskite <Spausdinti>.
Jei pasirinkote PDF arba XPS failus, pereikite prie 6 veiksmo.
Vienu kartu vienoje atminties laikmenoje galima pasirinkti ir atspausdinti iki 6 dokumentų.
5
Pasirinkite popieriaus šaltinį ir paspauskite <Gerai>.
6
Įveskite spaudinių skaičių naudodami skaičių mygtukus.
Jei atlikdami 4 veiksmą pasirenkate kelis failus, paspauskite <Keisti kopijų kiekį> ir įveskite spaudinių skaičių.
7
Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.
Spausdinimo parametrus žr. skyriuje Ekrano ir operacijų nustatymas spausdinant įrašytus failus.
Jei norite atspausdinti failą su slaptažodžiu, paspauskite <Parinktys>  <Slaptažodis dok. atidaryti>  <Šifravimo slaptažodis> arba <Strategijos slaptažodis>, įveskite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>. Jei norite atspausdinti PDF failus, kuriuos draudžiama spausdinti, arba PDF failus, kuriuos naudojant didelę raišką galima atspausdinti tik maža raiška, įveskite nurodytą slaptažodį.
Jei paspaudžiate <Prad. spausd.> neįvedę slaptažodžio ir jei failui nustatytas šifravimo slaptažodis, rodomas slaptažodžio įvedimo ekranas.
8
Paspauskite <Prad. spausd.>.
Aparatas pradeda spausdinti.
Jei norite atšaukti spausdinimą, paspauskite <Atšaukti>  <Taip>.
6W24-07U