Ekrano ir operacijų nustatymas spausdinant įrašytus failus

Paspaudus <Saugomų failų pasiek.> ekrane <Pagrindinis> ir tada paspaudus <Tinklas> arba <Atmint. laikmena>, kad būtų atspausdinti failai, rodomas šis parametrų ekranas.

Tinklo / atminties laikmenos parametrų ekranas

Spausdinimo parametrų ekranas

Esama parametrų būsena ir parametrų mygtukai

Rodoma parametrų būsena, pvz., popieriaus formatas, kuriuo norite spausdinti, ir spaudinių skaičius. Patvirtinkite parametrus, kad tinkamai atspausdintumėte. Jei norite pakeisti parametrus, paspauskite po ekrano skyriumi esantį mygtuką. Jei norite pakeisti spaudinių skaičių, įveskite reikiamą skaičių naudodami skaičių mygtukus.
Galite pasirinkti popieriaus formatą / tipą ir popieriaus šaltinį paspaudę <Popieriaus pasirinkimas>.

Pasirinktų failų skaičius

Rodomas pasirinktų failų skaičius.
Pasirenkant keletą failų, rodomas mygtukas <Keisti kopijų kiekį>. Jei norite pakeisti spaudinių skaičių, paspauskite šį mygtuką.

Paspauskite šią piktogramą, kad <Parankiniai parametrai> of  užregistruotumėte dabartinius parametrus arba pakeistumėte numatytuosius gamyklinius spausdinimo parametrus.

<Parankiniai parametrai>

Iš anksto užregistruokite dažnai naudojamus nuskaitymo parametrus čia, kad prireikus lengvai juos atkurtumėte.

<Spausd. diap.>

Nurodykite šį parametrą pasirinkdami failą, kuriame yra du arba daugiau puslapių. Jei norite atspausdinti visus faile esančius puslapius, paspauskite <Visi puslapiai> arba, jei norite nurodyti, kuriuos puslapius atspausdinti, paspauskite <Nurodyti puslapiai> ir įveskite norimų atspausdinti puslapių intervalą.

<Numat. parm. atkūrimas>

Pakeičia spausdinimo parametrus pagal <Numatytųjų parametrų keitimas> užregistruotas parametrų reikšmes. <Saugomų failų pasiekimo parametrai> <Numatytųjų parametrų keitimas>

<Prad. spausd.>

Pradedama spausdinti.

<Parinktys>

Galite nurodyti funkcijų, kurios nėra rodomos /, parametrus. Išsamią informaciją apie kiekvieną parametro elementą žr. skyriuje Parinktys.

<2-pusis spausdinimas>

Pasirinkite dvipusio spausdinimo tipą.
Jei pasirenkate PDF failą, kai <Popieriaus pasirinkimas> nustatytas kaip <Autom.>, o pirmo ir paskutinio puslapio pusės skiriasi, puslapiai ant jų formatą atitinkančių lapų atspausdinami kaip vienpusiai spaudiniai. Jei norite tokius puslapius atspausdinti kaip dvipusius dokumentus, iš anksto pasirinkite tinkamą popieriaus formatą.

<Apipavidalinimas>

Pasirinkite apipavidalinimo būdą.
Galima naudoti spausdinant PDF / XPS failus.

<Atšaukti>

Atšaukia spausdinimo parametrus ir grąžina į failo pasirinkimo ekraną.

Parinktys

<Raiška>

Galite pasirinkti raišką.

<Pustoniai>

Galite pasirinkti pustonių spausdinimo režimą, atitinkantį failą, kurį norite atspausdinti.
<Raiška>: Leidžia smulkias detales spausdinti taip, kad teksto duomenų ir pan. kontūrai būtų perteikiami ryškiau. Šį režimą optimaliausia naudoti spausdinant daug teksto arba smulkių linijų turinčius duomenis.
<Gradacija>: Leidžia spausdinti pritaikant glotnią gradaciją ir išryškinant kontūrus. Šį parametrą galite pakoreguoti taip, kad naudojant gradaciją figūros ir diagramos būtų spausdinamos glotniai.
<Didelė raiška>: tinkama naudoti norint, kad CAD duomenų ir duomenų, kuriuose yra teksto, plonų linijų ir pan., kontūrai būtų spausdinami ryškiai.

<Popier. form. derinimas>

Sureguliuoja PDF / XPS failo formatą, kad jis atitiktų popieriaus, ant kurio spausdinama, formatą.

<Spausdinimo srities didin.>

Susiaurina tuščius kraštus kiekvienoje puslapio pusėje ir išplečia spausdinimo sritį.

<Spausdinti komentarus>

Prideda pastabų spausdinant PDF failus.

<Slaptažodis dok. atidaryti>

Spausdina slaptažodžiu apsaugotus PDF failus įvedus slaptažodį, reikalingą failams atidaryti.

<Tuščių lapų praleidimas>

Galite nustatyti aparatą, kad jis dokumentuose aptiktų tuščius puslapius ir jų nespausdintų.

<Didinimas/mažinimas>

Galite sureguliuoti JPEG ir TIFF failų vaizdo formatą, kad jis atitiktų popieriaus, ant kurio spausdinate, formatą.

<Atvaizdo orientacija>

Galite nustatyti aparatą, kad jis automatiškai aptiktų JPEG arba TIFF failo mastelį ir, esant reikalui, atspausdintų jį vertikaliai arba horizontaliai. Galite rankomis nurodyti, kad būtų spausdinama vertikaliai arba horizontaliai.

<Spausdinimo vieta>

Spausdindami JPEG ir TIFF failus, galite nustatyti spausdinimo padėtį puslapio centre arba viršuje kairėje.
Informaciją apie failų formatus žr. skyriuje „Sistemos parinktys“.
Likusių puslapių skaičius rodomas, jei puslapių limitas nustatytas naudojant skyriaus ID valdymą. Informaciją apie skyriaus ID valdymo ir puslapių limito nustatymą žr. skyriuje „Skyriaus ID valdymo parametrų konfigūravimas“.
Vienu metu pasirinkus skirtingų tipų failus (pvz., PDF ir JPEG), galima nustatyti / keisti tik toliau nurodytas funkcijas.
Popieriaus pasirinkimas
2-pusis spausdinimas
Keisti kopijų kiekį
6W24-07X