Tilgjengelig papir

Papirtypene som kan brukes i denne maskinen, vises i følgende tabell.
For tilgjengelig papir med ekstrautstyr tilkoblet, se ekstrautstyrets spesifikasjoner.
Bekreft også forholdsreglene angående bruk av papir.

Papirformater som støttes

Papirformater
Papirkilde (standard)
Papirkilde (tilleggsutstyr)
Papirskuff 1
Multibrett
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
-
A5R
-
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11x17
STMT
-
STMTR
-
EXEC
-
-
Egendefinert størrelse
(95,0 mm x 139,7 mm til 297 mm x 431,8 mm)
-
-
Nr. 10 (COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Papirformater støttet av denne maskinen
"Vertikal" side og "Horisontal" side av papir

Støttede papirtyper

Papir uten klor kan brukes med denne maskinen.
Papirtype
Papirvekt
Papirkilde (standard)
Papirkilde (tilleggsutstyr)
Papirskuff 1
Multibrett
Cassette Feeding Module-AK
Tynt 1
60 til 63 g/m2
-
-
Vanlig 1
64 til 75 g/m2
Vanlig 2
76 til 90 g/m2
Tykt 1
91 til 105 g/m2
-
-
Tykt 2
106 til 128 g/m2
-
-
Tykt 3
129 til 157 g/m2
-
-
Farge
64 til 80 g/m2
Resirkulert*1
64 til 80 g/m2
Forhåndshullet
75 til 80 g/m2
Transparent*2
-
-
-
Etiketter
-
-
-
Klutepapir
75 til 90 g/m2
-
-
Konvolutt
75 til 105 g/m2
-
-
*1 Du kan bruke 100 % resirkulert papir.
*2 Du kan bruke A4- eller LTR-transparenter.

Papir tilgjengelig for tosidig kopiering/utskrift

Når du utfører tosidig kopiering eller tosidig utskrift, må du bruke papir som oppfyller følgende krav.
Papirformat:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR og 16K
Papirtype:
Tynn 1, vanlig 1 til vanlig 2, farge og resirkulert
Papirvekt:
60 g/m² til 90 g/m²
Hvis du bruker annet papir, må du bruke <2. side av 2-sidig side> til å kopiere / skrive ut på baksiden av det utskrevne papiret.

Forholdsregler som gjelder papir

Ikke bruk følgende typer papir
Det kan føre til papirstopp eller andre utskriftsproblemer.
Skrukket eller krøllet papir
Bøyd eller rullet papir
Revet papir
Fuktig papir
Svært tynt papir
Tynt stråpapir
Papir skrevet ut av en termisk skriver
Baksiden av papir som er skrevet ut av en termisk skriver
Papir med mye struktur
Glanset papir
Når du bruker papir
Bruk bare papir som er fullstendig akklimatisert til miljøet der denne maskinen befinner seg. Hvis du bruker papir som har vært lagret ved en annen temperatur eller ulik luftfuktighet, kan det føre til papirstopp eller dårlig utskriftkvalitet.
Papirhåndtering og oppbevaring
Vi anbefaler å bruke papiret rett etter at pakken åpnes. Pakk eventuelt resterende papir inn i originalpakken og lagre det på en flat overflate.
Oppbevar papiret i den originale emballasjen for å beskytte papiret fra fuktighet eller tørrhet.
Papiret må ikke oppbevares på en måte som kan få det til å bli krøllet eller brettet.
Papiret må ikke oppbevares loddrett eller i for store bunker.
Papiret må ikke oppbevares i direkte sollys eller på et sted utsatt for høy fuktighet, tørrhet eller store endringer i temperatur og fuktighet.
Når du skriver ut på papir som har absorbert fuktighet
Damp kan komme ut fra papirutmatingsområdet, eller vanndråper kan dannes rundt papirutmatingsområdet. Det er ikke noe uvanlig med dette, som skjer når varme dannet fra fiksering av toner på papiret forårsaker at fuktighet i papiret fordamper (dette er mest sannsynlig i lave romtemperaturer).

Oppbevare papir som er skrevet ut med maskinen

6W27-0KW