Produktivitet

Denne delen beskriver hvordan du bruker maskinens overlegne produktivitet for å bidra til at dine daglige virksomhetsoperasjoner går knirkefritt.
 
Bruke maskinen umiddelbart etter at den er slått på
(hurtig oppstart)
 
Hvis du angir <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm>, reduseres tiden som kreves for oppstart av maskinen etter at hovedstrømmen er slått på, noe som muliggjør jevnere drift.
 
6W27-0JR