<Tid/energi innstillinger>

Denne delen beskriver tidsinnstillinger og energiinnstillinger.
<Justere tid>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan justere tiden i minutter.
<Dato/tid innstillinger>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Det er veldig viktig å angi gjeldende dato og tid. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingen, kan du se Stille inn dato og klokkeslett.
<Tidsformat>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi om du vil vise tiden i 24-timers eller 12-timers format.
<Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm>
  <Preferanser >  <Tid/energi innstillinger>
Hvis du angir denne funksjonen til <På>, kan du redusere tiden det tar til du kan utføre handlinger på skjermen og skanne originaler etter at strømmen er slått PÅ.
<Auto nullstilling tid>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi tidsrommet når du er logget ut, så går berøringspanelskjermen tilbake til standardinnstillingen automatisk.
<Begrens auto nullstillingstid>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Hvis du angir denne funksjonen til <På>, kan ikke lenger generelle brukere angi <Auto nullstilling tid> og <Funksjon etter auto nullstilling>.
<Funksjon etter auto nullstilling>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi om standardskjermbildet angitt for <Stand.display etter oppstart/gjenoppretting> i <Preferanser> eller det forrige skjermbildet vises ved oppstart etter at automatisk nullstilling starter.
<Tid til autoavslåing>
  <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>
Ved automatisk avslåing slår maskinen seg av automatisk hvis berøringspanelskjermen til maskinen er inaktiv i en periode etter at den går i hvilemodus.
<Auto avslåingstid ukentlig tid>
  <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi tidspunktet når maskinen automatisk slås av hver enkelt ukedag. Hvis du bruker denne funksjonen, trenger du ikke slå av maskinen manuelt hver dag.
<Auto hviletid>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi tidspunktet når maskinen automatisk går i hvilemodus hvis ingen handlinger er utført.
<Energiforbruk i hvilemodus>
  <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>
Du kan innstille mengde energi som maskinen forbruker når den er i hvilemodus.
<Autohvile ukentlig timer>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan angi tidspunktet når maskinen automatisk går i hvilemodus hver enkelt ukedag.
<Sluttid innstillinger hvilemodus>
  <Preferanser> <Tid/energi innstillinger>
Du kan justere tidspunktet når maskinen skal gå ut av hvilemodus.
6W27-0F1