Grunnleggende operasjoner i Windows

Driften kan variere avhengig av datamaskinen du bruker.

Vise skrivermappen

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  velg [Enheter og skrivere].
Windows Server 2012
Høyreklikk nede til venstre i skjermbildet velg [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk på [Start] velg [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10
[] velg [Windows-system]  [Kontrollpanel] [Maskinvare og lyd] [Enheter og skrivere].
Windows Server 2008
[Start] velg [Control Panel] dobbeltklikk på [Skrivere].
Windows Server 2016
Høyreklikk på [] velg [Kontrollpanel] [Maskinvare] [Enheter og skrivere].

Vise delte skrivere på utskriftsserveren

1
Åpne Windows Explorer.
Windows 7/Server 2008
[Start]  velg [All Programs] (eller [Programmer])  [Tilbehør]  [Windows Utforsker].
Windows Server 2012
Høyreklikk nede til venstre i skjermbildet  velg [Filutforsker].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk på [Start] velg [Filutforsker].
Windows 10/Server 2016
Høyreklikk på [] velg [File Explorer]
2
Velg [Nettverk] eller [Mine nettverkssteder], og dobbeltklikk datamaskinen som er konfigurert som en utskriftsserver.
Hvis du vil vise datamaskiner på nettverket, må du kanskje aktivere nettverksgjenkjenning eller søke etter datamaskiner på nettverket.
Den delte skriveren vises.
n

Kontrollere LPR/RAW-skriverporten

1
Åpne skrivermappen. Vise skrivermappen
2
Høyreklikk på skriverikonet til maskinen og klikk på [Skriveregenskaper] (eller [Egenskaper]).
3
Kontroller portinnstillingene.
Klikk på kategorien [Porter].
Kontroller at riktig port er valgt for skriveren.

Ved utskrift fra Windows Store-appen

Windows Server 2012
Viser perlene på høyre side av skjermen Trykk eller klikk på [Enheter] Driveren som du bruker [Skriv ut].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Viser perlene på høyre side av skjermen Trykk eller klikk på [Enheter] [Skriv ut] Driveren som du bruker [Skriv ut].
Windows 10
Trykk eller klikk på [Skriv ut] på applikasjonen Driveren som du bruker [Skriv ut].
Hvis du skriver ut ved hjelp av denne metoden, er kun et begrenset utvalg av utskriftsinnstillinger tilgjengelig.
Hvis meldingen [Skriveren krever tilsyn. Gå til skrivebordet for å ta hånd om skriveren.] vises, går du til skrivebordet og følger instruksjonene i dialogboksen som vises. Denne meldingen vises når maskinen er stilt inn til å vise brukernavnet under utskrift og i lignende tilfeller.
6W27-0K9