Registrere snarveier for ofte brukte innstillinger / registrerte elementer

Du kan registrere snarveier for innstillingene som vises når du trykker på , i <Snarvei for innst./lagring>. Dette lar deg raskt vise selv de innstillingene som er konfigurert dypt i menyhierarkiet.
Hvis <Snarvei for innst./lagring> ikke vises på <Hjem>-skjermbildet, trykker du på   <Styringsinnstillinger for Hjem> <Begrens funksjonsvisning>   <Innstille> angitt <Snarvei for innst./lagring> til å vises.
Snarveier som kan registreres: 10
1
Trykk på <Snarvei for innst./lagring>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre>.
3
Velg knappen der du vil registrere innstillinger.
Du kan velge den tildelte knappen for å endre de registrerte innstillingene.
4
Velg innstillingene som skal registreres som snarveier, og trykk på <OK>.
Hvis du ikke vil registrere innstillinger, velger du <Ikke anvist>.
6W27-02Y