Tilpasse berøringspanelskjermen

For å kunne bruke <Hjem>-skjermbildet enklere samt skjermbildet Grunnleggende funksjoner for hver funksjon, kan du tilpasse skjermbildet ved å omorganisere knappene og opprette snarveisknapper. I tillegg kan du jobbe mer effektivt ved å registrere innstillingene som allerede er spesifisert for ofte brukte funksjoner, til <Personlig>/<Delt>, eller Personlige innstillinger for å tilpasse driftsmiljøet etter eget ønske.
Tilpasse <Hjem>-skjermbildet
Rekkefølgen på, størrelsen på og antallet knapper som vises på <Hjem>-skjermbildet kan endres, og bakgrunnsbildet kan byttes. <Styringsinnstillinger for Hjem> lar deg konfigurere innstillingene for tidslinjevisning og vise/skjule funksjonsknappene.
Opprette en snarvei
Funksjonssnarveiknappene kan vises på hvert funksjonsskjermbilde. Det er praktisk å registrere ofte brukte funksjoner fordi det gjør at funksjoner kan brukes kontinuerlig uten å gå tilbake til <Hjem>-skjermbildet.
Lagre favorittinnstillinger
Hvis du ofte bruker den samme kombinasjonen av innstillinger for kopiering, faks og skanning, er det praktisk at du har disse innstillingene registrert som <Favorittinnst.>.
Tilpasse skjermbildet for Grunnleggende funksjoner
Du kan endre innstillingsknappene som vises på skjermbildene Grunnleggende funksjoner (for kopiering, faks og skanning). Du kan også vise et annerledes Grunnleggende funksjoner-skjermbilde, tilpasset for hver påloggede bruker.
Opprette <Personlig>/<Delt>-knappen
Det er mulig å fritt registrere ofte brukte funksjoner og innstille prosedyrer på <Hjem>-skjermbildet.
Endre visningsspråket
Du kan endre språk som vises på berøringspanelskjermen og tastaturet.
Opprette snarveien til Innstillinger/lagring
Du kan opprette en snarvei for hvilket som helst innstillingselement som vises, ved å trykke på . Hvis du ofte bruker et innstillingselement som ligger på et veldig dypt menynivå, kan du enkelt bruke snarveien for elementet for å raskt bytte visningen.
Innstillinger for hver bruker (personlige innstillinger)
Visningene og driftsmiljøet kan endres for hver bruker.
6W27-02J