Registrere innstillinger som brukes ofte, som personlige knapper /delte knapper på <Hjem>-skjermbildet

Ofte brukte innstillinger og mottakere kan registreres på <Hjem>-skjermbildet som personlige knapper / delte knapper for å hente disse innstillingene med én knapp.
Delte knapper kan brukes av alle brukere.
Personlige knapper kan bare brukes av innloggede brukere.
6W27-02U