Hente innstillinger

 
Registrering av ofte brukte kopiinnstillinger på forhånd gjør at innstillingene lett kan hentes tilbake når de trengs. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
6W27-04K