Kopiering

Dette kapittelet beskriver grunnleggende kopieringsoperasjoner og forskjellige andre nyttige funksjoner.

Introduksjon til grunnleggende kopiering

Denne delen beskriver skjermen for grunnleggende funksjoner for kopiering og grunnleggende kopieringsoperasjoner.

Forbedre kvalitet og effektivitet

Denne delen beskriver funksjoner som er nyttige for å forbedre kopikvaliteten og driftseffektiviteten, for eksempel å justere skarpheten for å oppnå klarere utskriftsresultater og kombinere flere originaler for å effektivt kopiere dem samtidig.

Lage hefter og distribusjoner

Denne delen beskriver funksjoner som er nyttige for å sende ut leveranser for hefter eller sortere/gruppere materialer for distribusjon.

Bruke nyttige kopifunksjoner

Denne delen beskriver forskjellige kopifunksjoner, for eksempel å skifte bildeposisjon og kopiere forsiden og baksiden av ID-kort på ett enkelt ark.
6W27-03E