Rengjøre materen

Hvis noen av følgende problemer oppstår når dokumentet skannes fra materen, må du rengjøre materen.
Dokumentet kan ikke skannes tydelig
Størrelsen på dokumentet kan ikke detekteres riktig
Dokumentet blir skittent under skanningen
Det oppstår ofte papirstopp
Roter valsene mens du rengjør dem.
Denne prosedyren er bare nødvendig for imageRUNNER 2425i.
1
Slå av strømmen og trekk ut strømstøpslet fra stikkontakten.
Slå av maskinen
Sjekk maskinens driftsstatus før du slår av strømmen. Du kan slå av strømmen selv om maskinen utfører en operasjon, men dette kan føre til at operasjonen stoppes eller at data skades.
2
Dra i håndtaket og åpne materdekslet.
3
Rengjør valsene inni materdekslet.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt opp, og tørk valsene med den. Tørk etterpå av valsene med en myk og tørr klut.
Hvis valsene og områdene rundt er svært skitne, rengjør du dem. Gjør dette ved å fukte en klut med vann, vri den godt opp og tørke av de skitne områdene. Tørk etterpå av områdene med en myk og tørr klut.
4
Rengjør innsiden av materens interne deksel.
Åpne materens interne deksel.
Tørk av den gjennomsiktige plasten.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt og tørk av plasten med den. Tørk etterpå av plasten med en myk og tørr klut.
Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
Tørk av valsene (totalt tre steder) inni det interne dekslet.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt opp, og tørk valsene med den. Tørk etterpå av valsene med en myk og tørr klut.
Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
Lukk det indre dekselet på materen.
Når du lukker det indre dekselet på materen, må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene og skader deg.
5
Rengjør dokumentmaterens skanneområde (tynn glasstripe) og det hvite området (valser og plate).
Åpne materen.
Rengjør den hvite platen.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt opp, og tørk av platen med den. Tørk etterpå av platen med en myk og tørr klut.
Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
Rengjør skanneområdet for dokumentmating.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt og tørk av maskinen med den. Tørk etterpå av maskinen med en myk og tørr klut.
Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
Lukk materen.
Når du lukker materen, må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene og skader deg.
6
Lukk materdekselet forsiktig.
Når du lukker det indre materdekselet, må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene.
7
Sett inn strømstøpslet i vegguttaket, og slå på strømmen.
Slå på maskinen
Hvis det fremdeles vises striper på originalene og papiret etter at du har rengjort materen
Legg i omtrent 10 ark med A4-papir i materen og utfør følgende prosedyre for å utføre <Rens mater>. Når det vises en melding om at rengjøringen er fullført, kan du prøve å bruke materen til å kopiere en original for å kontrollere om problemet er løst.
Det tar ca. 25 sekunder å rense materen.
6W27-0H3