Slå av maskinen

Denne delen beskriver hvordan du slår maskinen av.
Sjekk maskinens driftsstatus før du slår den av.
Ikke slå AV maskinen mens du bruker faks/I-faks-funksjonen. I-faks eller faksdokumenter kan ikke sendes eller mottas mens maskinen er slått av.
Du må ikke slå av maskinen hvis meldingen <Sikk.kopierer lagrede data fra Fjernkontroll...> vises på berøringspanelet. Hvis du gjør dette, kan det føre til at maskinen ikke sikkerhetskopierer dataene.
Hvis maskinen slås av under skanning eller utskrift, kan det oppstå en papirstopp.
Du kan slå av maskinen fra Fjernkontroll. Slå av maskinen / starte maskinen på nytt
1
Åpne strømbryterdekslet og trykk strømbryteren mot «».
2
Lukk strømbryterdekslet.
Det kan ta litt tid før maskinen slår seg helt av. Ikke ta ut strømstøpslet før skjermen og lampene slukkes.
Hvis du skal starte maskinen på nytt, må du vente i minst 10 sekunder etter at systemet er slått av. Når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er aktivert, må du vente minst 20 sekunder før du starter maskinen på nytt. <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm>
6W27-01R