Rengjøre maskinen utvendig

Tørk periodevis av overflaten på maskinen for å holde den ren.
1
Slå av strømmen og trekk ut strømstøpslet fra stikkontakten.
Slå av maskinen
Sjekk maskinens driftsstatus før du slår av strømmen. Du kan slå av strømmen selv om maskinen utfører en operasjon, men dette kan føre til at operasjonen stoppes eller at data skades.
2
Tørk av overflaten på maskinen.
Fukt en myk klut med vann eller mildt rengjøringsmiddel, vri kluten godt og tørk av maskinen.
Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
3
Sett inn strømstøpslet i vegguttaket, og slå på strømmen.
Slå på maskinen
6W27-0H1