Rengjøre glassplaten

Hvis glassplaten er svært skitten, kan det hende at originaler ikke skannes tydelig, eller at størrelsen på originalen ikke registreres riktig.
1
Slå av strømmen og trekk ut strømstøpslet fra stikkontakten.
Slå av maskinen
Sjekk maskinens driftsstatus før du slår av strømmen. Du kan slå av strømmen selv om maskinen utfører en operasjon, men dette kan føre til at operasjonen stoppes eller at data skades.
2
Åpne mater/platedeksel.
3
Tørk av motsatt side av mater/platedeksel og glassplaten.
Fukt en myk klut med vann, vri den godt og tørk av maskinen med den. Vent til fuktigheten er helt tørket før du går videre til neste trinn.
Hvis du ikke kan fjerne smusset
Fukt en myk klut med et mildt rengjøringsmiddel, vri den godt opp og tørk av maskinen med den. Tørk etterpå av maskinen med en myk og tørr klut.
4
Lukk mater/platedeksel forsiktig.
5
Sett inn strømstøpslet i vegguttaket, og slå på strømmen.
Slå på maskinen
6W27-0H2