Justere graderinger

Hvis graderingsgjengivelsen har blitt så dårlig at graderingen i det utskrevne eller kopierte bildet er tydelig forskjellig fra utskriftsdataene eller originaldokumentet, kan graderingsjustering forbedre problemet.
Du kan bruke følgende papirstørrelser/-typer.
Format: A3, A4, 11x17, LTR
Type: Vanlig 1 til 2
Justeringer blir kanskje ikke utført effektivt hvis det ikke er nok toner.
1
Trykk på   <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Auto graderingsjustering>.
2
Velg papirkilden som det vanlige papiret legges i, og trykk på <OK>.
3
Trykk på <Start utskrift>.
En testside skrives ut.
Testsiden referer til et papirark med svarte striper skrevet ut, som du bruker i følgende trinn.
4
Legg testsiden på glassplaten.
Legg testsiden slik at siden med de utskrevne stripene er vendt ned og stripene på siden er plassert på maskinens ytre side.
5
Lukk materen og trykk på <Start skanning>.
Maskinen starter skanning av testsiden.
6
Åpne materen, og ta ut testsiden.
7
Gjenta punkt 3 til 6.
Fullfør justeringen ved å skrive ut testsiden tre ganger og skanne det hver gang det skrives ut.
6W27-0H9