Justere utskrifts- og finishkvalitet

Hvis du ikke får akseptable utskriftsresultater, prøv følgende korrigeringstyper.

Graderingsjustering

Hvis graderingsgjengivelsen har blitt så dårlig at den utskrevne graderingen er tydelig forskjellig fra utskriftsdataene, utfør justeringer for å forbedre graderingsgjengivelsen.
Justere graderinger

Tetthetskorrigering

Hvis utskriftens tetthet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, justerer dette skannetettheten nærmere originalen.
Justere tettheten

Bildestørrelsesjustering

Hvis størrelsen til det kopierte bildet er litt annerledes enn originalen, utføres finjustering slik at den utskrevne størrelsen samsvarer mer med størrelsen til originalen.
Justere bildestørrelsen

Modus for forhindring av uskarpt bilde

Angi denne modusen når det oppstår bildesløring (når bildet er blekt eller flekket) i miljøer med høy temperatur og fuktighet.
Redusere bildesløring i miljøer med høy fuktighet og høy produktivitet

Produktivitets-/bildekvalitetsprioritet for trykkvalse for fiksering

Angi denne modusen for å forkorte ventetiden når trykkvalsen for fiksering har høy temperatur, for å øke produktiviteten.
Angi utskriftsoperasjonen når trykkvalsen for fiksering har høy temperatur.

Produktivitet/bildekvalitetprioritet for rotert levering

Angi utskriftsoperasjonen når utskriften roteres.
Angi utskriftsoperasjonen når utskriften roteres.
6W27-0H8